Vyhrajte díky jemnosti!

win_by_gentleness

Dnes se ocitáme kolem verše, který nám ukazuje, že Duch Boží je velmi odlišný od ducha tohoto světa. Matouš 5, verš 5: „Blahoslavení mírní, protože oni přijmou zemi jako dar od Boha.

Mírnost je součástí ovoce Ducha. Máme tendenci si v tomto ovoci vybrat, co preferujeme, a vybrat si to, co se nám zdá nejjednodušší. "Jsem spíše na trpělivost a radost, ale pak jemnost není pro mě!" Tak to nefunguje.

Bible nám říká o ovoci Ducha, je to ovoce a ne několik druhů ovoce. Jemnost je tedy zcela její součástí; a pokud to nežijeme, jen to vyjadřuje, že ovoce Ducha v nás musí růst. Bůh nám vysvětluje, že ten, kdo žije z ovoce Ducha, bude šťastný. Jaký krásný slib! Kdo by nechtěl být šťastný? Nehledáme všichni štěstí?

Bible nám dává odpovědi, ale jde to proti naší hříšné přirozenosti. Snažíme se budovat štěstí v tomto světě, ale děláme chyby, děláme špatně, protože budujeme marné věci, které zmizí. Co nezmizí, je to, co je uvnitř, Duch.

Když s ním máme vztah a když mu dáme všechen prostor v nás, pak v nás něco produkuje, to je ovoce Ducha. Nechte ho růst v nás, modlete se a uvádějte do praxe všechny své božské vlastnosti.

Galatským 5, verš 22: "Naopak, toto je to, co Duch svatý vytváří: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, služba, důvěra v druhé, mírnost, sebeovládání. Zákon jistě není proti těmto věcem." " Chcete být jemnější? Nechte v sobě více prostoru pro Ducha, to ve vás automaticky vytvoří.

V poslední větě verše je psáno: "Dostanou zemi jako dar od Boha." Co to znamená ? V jiném překladu, současném francouzském, se píše: "Blahoslavení mírní, neboť oni obdrží zemi, kterou Bůh zaslíbil." Země zaslíbená, Kanaán. Ježíš nám vypráví o Božím království. Ti, kdo jsou pokorní, budou proto šťastní a obdrží Boží království jako dar.

Povzbuzuji vás, abyste dnes dali více prostoru Duchu svatému ve vás; aby ve vás vyvolal mírnost.

Zakončím větou od Luthera: "Svět používá sílu k tomu, aby vlastnil zemi, Ježíš nás učí, že je vyhráno mírností." 

Darja Reichorová


V kategorii spiritualita >Nejnovější zprávy >