Pocit, že skutečně nekonvertovali, touha po sexuální svobodě: mladí quebečtí evangelikálové opouštějí své kostely

Pocit, že ve skutečnosti nekonvertovali, touha po sexuální svobodě mladých quebeckých evangelikálů opouštějících své církve

V Quebecu jsou mladí lidé narození evangelikálním rodičům první generace odloučeni, nejsou přesvědčeni o obrácení navzdory jejich snaze nebo proto, že již nejsou v souladu s církvemi v otázkách sexuality.

Benjamin Gagné je autorem magisterské práce na univerzitě v Montrealu s názvem „Disaffiliation mezi evangelikály druhé generace v Quebecu: nedosažitelné konverze a sexuální čistota“. Jeho závěry byly zveřejněné loni v lednu v časopise Religious Sciences.

Autor vybral pouze šest mužů a šest žen ve věku od 18 do 35 let. Vzhledem k malému počtu předmětů si studie neklade za cíl být vyčerpávající, ale získat smysluplné porozumění „některým sociálním logikám v procesu evangelikální disaffiliace“.

Zatímco při posledním sčítání v roce 2011 se počet evangelíků pohyboval mezi 150 000 a 200 000 jednotlivci, odchody mladých lidí z evangelických shromáždění nezůstávají bez povšimnutí. Obtížnost jejich náboru pro studium spočívá ve skutečnosti, že se nečlenové skupiny nenacházejí na konkrétních místech. Výzva na Facebooku a pomoc církevního sdružení a sboru umožnily některé najít.

Strach z toho, že se narodím obráceným rodičům

Rodiče těchto mladých lidí jsou konvertité první generace, během obnovy v 1970. letech XNUMX. století porušují rodinnou tradici tím, že si zvolili své vlastní přesvědčení.

Ale v následujícím desetiletí „velké kolektivní ideály, jako je evangelikální hnutí, [ztratily] proud. populace a „lepší udržení mladých lidí v prostředí“.

Zatímco však rodiče vydávají svědectví o svém obrácení, což znamená hluboký zlom mezi jejich minulostí a novým životem, mladí lidé, kteří vyrostli v tomto prostředí, nemusí nutně vědět, jak své obrácení datovat, popsat, a mohou pociťovat úzkost, když ve srovnání s první generací:

„To, co jsme slyšeli v církvi [...], diskurz, který byl předložen a který měl v té době platformu, byl diskurs prvních generací křesťanů. Všechno se v jejich životě pokazilo a oni se dostali do kontaktu s Ježíšem, a pak je evangelizace a to byla revoluce v jejich životě! (Fannie, 32 let)“

Účastníci trápení „nedostatkem zkušeností s konverzí“ říkají, že znásobili „modlitby za konverzi“. Jen tři z nich se však v dětství nedokázali uklidnit. Před 14 lety se Fannie vždy ptala: "Dobře! Ale já jsem obrácená?"

Sexualita a odcizení

Devět účastníků uvádí, že sexualita byla určována jejich odloučením, které žilo v kontextu kultury čistoty importované ze Spojených států, kde je velmi silný důraz kladen na sexuální abstinenci mimo manželství a rozdělení rolí v páru.

Gagné zdůrazňuje, že nepřekvapuje „kritika přísné morálky“, ale „její nadměrné zastoupení ve výpovědích dotazovaných“. Ideál sexuální čistoty „funguje jako jeden z nejmocnějších mechanismů evangelikální sounáležitosti“ („všechno nebo nic“) a volba nenásledovat jej znamená zásadní rozkol.

Tito mladí lidé jsou frustrováni kulturou čistoty, která na rozdíl od jiných striktních přístupů k sexualitě podmiňuje štěstí, zejména štěstí duchovní, cudností. Jako dospělí se někteří odloučí a žijí svou sexualitu tak, jak uznají za vhodné. Tři ze čtyř, kteří se vzali, byli zklamáni svým ideálem, rozvedli se a rozešli se s církví.

Tři z nich chápali svůj odchod jako vysvobození, protože „už nemusejí vyjednávat s touto trajektorií kultury čistoty, ani se snažit produkovat významnou zkušenost náboženské konverze“.

 Jean Sarpedon

Obrazový kredit: Shutterstock/JoaoCachapa

V sekci Mezinárodní >Nejnovější zprávy >