Pochopte SÍLU našich slov! Postavit nebo zničit?

Pochopte SÍLU našich slov! Postavit nebo zničit?

Přečtěme si Přísloví 18, verš 21: „Slova mohou dát život nebo smrt. Každý, kdo rád mluví, musí přijmout následky. Toto přísloví je plné moudrosti.

Navíc, když čteme první verše Přísloví, najdeme zde toto:

Přísloví 1, verše 2-5:

„Tato přísloví mají lidi naučit chovat se moudře. Umožňují vám získat dobré vzdělání a porozumět smysluplným slovům. Učí žít inteligentně, být spravedlivý, dodržovat zákony, být čestný. Dělají ty, kteří nemají zkušenosti, obezřetnými, dávají mladým lidem znalosti a pomáhají jim přemýšlet. I moudří si je přečtou a něco se naučí, i ti inteligentní tam najdou dobré rady. »

Jak bylo řečeno, pojďme se na tuto radu podívat blíže. Naše slova mohou dát život nebo smrt. Jakub nám dává celou kapitolu (k přečtení v Jakubovi 3, chcete-li). Musíte pochopit, že nic se nevrací bez následků.

Všechna slova, která vycházejí z našich úst, něco způsobí. Způsobí dobré věci, když řeknete dobré věci, a špatné věci, když je neřeknete. Nic z toho, co řekneme, nebude mít žádné následky. I slova, která se nám mohou zdát nedůležitá. Naše slova budou vždy s někým rezonovat a někdy ne tak, jak jsme si představovali.

Položte si otázku: budete mluvit stejným způsobem s vědomím, že vše bude mít následky?

Pokud jde o mě, jsem někdo, kdo si vždy rád povídal. Od malička jsem vždycky hodně mluvil. V dospělosti to pokračovalo až do doby, kdy jsem si jasně musel položit otázku, co ve mně vyvolalo slova, která jsem řekl. Pochopil jsem, že každé slovo, které jsem řekl, mělo dopad na ostatní. Začal jsem si tedy dávat pozor, jaká slova používám nebo co komu říkám. Začal jsem si vybírat publikum pro jaké téma.

Protože opravdu ne všechno může slyšet každý. Naučil jsem se používat slovo, hlas, který mi Bůh dovolil mít, k budování druhých a ne je srážet nebo soudit. Není to vždy snadné nebo zřejmé. Není to dokonalé, ale jedno je jisté: pochopil jsem rozsah, sílu slov a vím, že jsem zodpovědný za to, co vychází z mých úst. Naučil jsem se, že musím přijmout důsledky toho, co říkám. Rád bych vás dnes povzbudil, abyste si uvědomili, co říkáte, a sílu slov.

Jak nám Šalomoun říká v Příslovích a Jakubovi v Novém zákoně, naše slova mohou dát život a mohou dát smrt. Kam se řadíš? Kdybyste mohl analyzovat způsob, jakým mluvíte v posledních dnech nebo právě včera, jak byste definoval svůj způsob mluvení? Není vždy snadné zvednout zrcadlo a čelit realitě, ale je nezbytné zůstat na správné cestě.

Využijte tuto příležitost dnes a udělejte ve svém životě bod. Slova života nebo slova smrti?

Buďme jedním z těch lidí, kteří kolem sebe šíří život! Záříme nejen svými slovy, ale i svými činy!

Být požehnán!

 

Darja Reichorová


V kategorii Spiritualita >Nejnovější zprávy >