"Druhá strana slov": algokracie

Opačná strana slov algokracie

Vyroben z něco, apokopaalgorithmea přípona -kracie (který pochází z řečtiny kratos, energie), algokracie je termín, který se objevuje již několik let a označuje nový politický systém, do kterého bychom vstoupili.

Systém, ve kterém Algoritmy – základní kroky výpočtů používané k řešení problému, jako je odpověď na dotaz ve vyhledávači – ovlivňují a tvoří součást rozhodovacího procesu v různých odvětvích. V politickém, ekonomickém a sociálním životě společnosti mohli dokonce automaticky předjímat moc, která kdysi v demokracii patřila lidem.

Tento termín je tedy názvem tří děl vydaných v letech 2020 až 2023: Odolejte algokracii. Zůstat člověkem v našich profesích a v našich životech od Vincenta Magose; Algokracie. Žít svobodně ve věku algoritmů od Arthura Grimonponta; Algokracie. Dáme sílu algoritmům? od Huguese Bersiniho.

Algokracie a demokracie

Chystá se algokracie nahradit demokracii? Stále více suverénních, demokratických domén pronikají algoritmy: filtrování a třídění na sociálních sítích, podpora rozhodování (spravedlnost, zdravotnictví atd.), výběr univerzit, prediktivní analýza (policie, pojišťovnictví atd.). Proto se mnozí domnívají, že existuje nebezpečí zbavení moci lidu, „dema“ demokracie, ve prospěch těchto algoritmů.

Globální ekonomika například z velké části funguje na finančních algoritmech. Například přední světový správce aktiv, americký fond BlackRock, používá zejména umělou inteligenci Aladdin, investiční nástroj schopný vyhodnotit finanční rizika a který sledoval finanční aktiva v hodnotě až 20 bilionů dolarů.

Dnes je více než polovina světové populace používá sociální média denně na kterých doporučovací algoritmy přizpůsobují nabízený obsah preferencím uživatelů a formují tak jejich reprezentaci světa. Někdy unikají vůli svých tvůrců. Svým provozem, který oceňuje vzniklé reakce, a aniž by to byla výslovná vůle jejich tvůrců, upřednostňují např. falešné zprávy.

Nový institucionální svět

Algokracie by tak byla institucionálním světem, kde tyto velké nadnárodní společnosti účastnící se této formy algoritmické regulace nabývají na významu.

Nicméně pomocí termínualgokracie zbavuje nás zodpovědnosti. Ve skutečnosti, v algokracii, pokud se síla změní, nejde o přechod od lidí k algoritmům. Algoritmy zhmotňují mocenské vztahy a slouží velmi lidským vůlím – politickým, ekonomickým, ideologickým.

Vývoj toho, co by se dalo přirovnat k „algokracii“, není ani zdaleka nevyhnutelný nebo zřejmý, ale odpovídá politickým rozhodnutím a zdůrazňování toho, co badatelka právní filozofie Antoinette Rouvroy nazývá "algoritmická racionalita".

Jsou to politická a technická rozhodnutí způsobu tlačeného čísly, což vyvolává obavy, že algokracie je ve skutečnosti nový druh "monitorovací společnost".

mýtus a filozofie

Algokracie je součástí filozofické a vědecké historie zděděné z filozofie osvícenství a vědecké revoluce XNUMX. století.e století, které učinily z racionality kult.

Z tohoto hlediska je v tom ztělesněn vrchol určité myšlenky racionality "algoritmická vláda" synonymem algokracie. Zejména proto, jak říká akademik a právník Alain Supiot, věříme, že vládnout a vykonávat moc je jedno a totéž, že moc by měla být založena na vědeckém poznání jednotlivce a tedy „neosobní“. To by vysvětlovalo rozšíření „řízení podle čísel“, kde se vše, včetně práva, stává předmětem výpočtu.

Myšlenka algokracie tedy pochází z mýtu, o neomylné povaze technologie tváří v tvář omylnosti jednotlivce. Algokracie již nepovažuje společnost za celek, ale za nic jiného než za skupiny jednotlivců, atomy.

Adrian Talent, doktorand v oboru politická filozofie a etika, Univerzita Sorbonna

Tento článek je publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Čístpůvodní článek.

Obrazový kredit: Shutterstock/ TarikVision

V sekci Média >Nejnovější zprávy >