Od nejistoty k jistotě: jste milovaní a vzácní!

Od nejistoty k jistotě jste milováni a vzácní!

Pokud je pro vás někdy těžké věřit v sebe sama nebo pokud máte pochybnosti, pak je tento verš dne pro vás! Otevřete své srdce a nechte Boha jednat. Přečtěme si Koloským 3, verš 12: „Bůh si vás vyvolil, chce, abyste byli jeho, a miluje vás.

Bůh si tě vybral! Nejsi omyl. Ani ty tu nejsi náhodou. A pokud vás tento verš dnes může povzbudit, abyste pochopili, že si vás Bůh vyvolil, protože ve vás věří a miluje vás, pak děkuji, Pane!

Nevím, jak u vás, ale někdy si říkám, že bych si pro Jeho dílo nevybral sebe. Nepochybuji o Bohu, ale tak často pochybuji o sobě. Říkám si, že to nezvládnu, že na to nemám ramena ani schopnosti.

Říkám si, že nejsem schopen a že jsou lidé mnohem lepší než já, kteří pro Něj dělají věci dobře. Znáte tento pocit? Pokud ano, pak nejste sami, věřte mi! Určitě je nás mnoho, kdo sdílí stejný pocit.

Máme tendenci vidět všechno, co je s námi špatně, rychleji než naopak. A přesto... Bůh si nás vybral! Vybral si vás, protože ve vás věří! Bůh věří v to, co do vás vložil, abyste naplnili svůj dokonalý plán. Proč tedy pochybujeme o tom, kde si je Bůh jistý?

Ví, že to dokážeš. Ví, co do vás vložil, a když vás žádá, abyste něco udělali, je to proto, že ví, že to dokážete. Ví, že můžete přežít své utrpení, bez ohledu na to, jak těžké je.

Ví, že na tu horu před vámi můžete vylézt. Ví, že můžeš zůstat věrný, takže nepodléhej pokušení. Ví, že se můžete sebrat ze svého selhání, tak se seberte a pokračujte. Ví, že jste stateční, tak překonejte svůj strach a nenechte se jím rozdrtit.

Ví, že jsi chtěný a milovaný, tak umlč ty lži nepřítele, že jsi odmítán a nemilován. On zná světlo, které do vás vložil, tak zářit! V den, kdy to všechno pochopíte, pak budete moci žít se srdcem plným něhy, lítosti, jemným a trpělivým srdcem.

Protože jste milováni a vyvoleni, protože JEMU patříte, můžete klidně předávat vše, co vám dal. Udělejte si dnes tento čas na inventuru. Kdy jste o sobě naposledy pochybovali?

Kdy jste naposled nevěřili v sebe nebo se vzdali? Vezměte tuto ruku nataženou Bohem s tímto veršem a pochopte, že pokud ve vás věří a vyvolil si vás, pak i vy můžete věřit v sebe a sloužit Mu celým svým srdcem.

Modleme se: Otče, děkuji ti, že jsi si mě vybral. Děkuji, protože mě miluješ. Děkuji, protože jsem tvůj. Dělej si s mým životem, co chceš. Dělej, co chceš ve mně a skrze mě.

Amen!

Být požehnán!

Darja Reichorová


V sekci Perzekuce >



Nejnovější zprávy >