Nic tě nemůže odloučit od lásky Boží!

Nic tě nemůže odloučit od lásky Boží!

Dobrý den, jsem opět velmi rád, že se s vámi mohu setkat a podělit se s vámi o radostnou zvěst evangelia. Dnes vidíme jeden z nejvelkolepějších textů, který je snad nejvelkolepěji zpívaný; je to text Nového zákona, není to žalm.

A najdeme to v listu Římanům, kapitola 8. A na konci uzavírá tuto velkou kapitolu, kde se obecně říká, že Bůh je s námi na našem křesťanském chození. A verše 37 a 38 nám říkají toto:

"Ale ve všem, co se nám děje, jsme velcí vítězové skrze toho, který nás miloval. Ano, jsem si jist, nic nás nemůže odloučit od lásky, kterou nám Bůh prokázal v Kristu Ježíši, našem Pánu. Ani smrt, ani život, ani andělé, ani duchové, ani přítomnost, ani budoucnost, ani všichni, kdo mají moc, ani síly nahoře, ani síly dole, ani všechny stvořené věci, nic nás nemůže odloučit od lásky Boží.“

Je to mimořádná jistota! Proč apoštol Pavel dochází k takovému prohlášení? Což by se mohlo zdát domýšlivé, ale které není založeno na ujištění založeném na emoci, pocitu, chvíli, kdy je všechno v pořádku, ne! Říká to kvůli tomu, co pro nás Bůh udělal.

A když se vrátíme trochu zpět, verš 31, abychom tento text začlenili do kontextu, říká toto, je to apoštol Pavel, kdo to prohlašuje:

"Pokud je Bůh pro nás, kdo může být proti nám?"

Velká otázka tedy zní: jak víte, zda je Bůh pro vás? Odpověď je v následujícím verši, verš 32:

"Ani svému synovi se Bůh nevyhnul utrpení, ale vydal ho za nás všechny, takže se svým synem nám dá vše zdarma."

Pokračuje a říká:

"Kdo může obvinit ty, které Bůh vyvolil? Nikoho! Bůh je skutečně činí spravedlivými; kdo je může odsoudit? Nikdo! po pravici Boží a on se za nás modlí."

A tam může učinit toto skvělé prohlášení: jestliže Bůh dal za nás svého vlastního syna, dá nám s ním všechno, a jestliže Kristus vstal z mrtvých a nyní se za nás přimlouvá v přítomnosti Boží, pak ano, můžeme prohlásit s apoštolem Pavlem to můžete prohlásit ve své situaci, ve všem, co se nám stane:

"Jsme velcí vítězové skrze toho, který nás miloval. Jsem si jist, že nás nic nemůže odloučit od lásky, kterou nám Bůh prokázal v Kristu Ježíši."

Žádný člověk, žádná současná ani budoucí síla, žádný anděl nebo zlý duch, nic vás nemůže oddělit. Pokud za vás Bůh zaplatil cenu, jak si vás nenechá u sebe?

Můj příteli, nevím, co prožíváš, ale dnes chci, aby ses posílil tímto slovem. Uchopte to vírou, oznamte to v modlitbě: Otče, ve jménu Ježíše Krista, nic mě od tebe neodloučí.

Ospravedlnil jsi mě, modlíš se za mě. Takže mě od tebe nemůže nic oddělit, protože jsi už pro mě udělal všechno.

Modlím se tedy za tebe, příteli, když jsi učinil toto prohlášení, modlím se s tebou: Pane, nechť na nás přijde tvé království, ať teď tvé království přijde na mého přítele, ve jménu Ježíše.

Buďte těmito slovy posíleni. A na závěr vám zanechám tuto nádhernou píseň od Sébastiena Desmaraise a Tabithy Lemaire:

"Nic mě neoddělí od lásky Boží."

Tony Tornator


V sekci Spiritualita >Nejnovější zprávy >