Nenechte se odradit: odměna za vaše činy je blízko!

maxresdefault (3)

Ahoj, tady Gabriel Oleko. Jsem rád, že se s vámi dnes setkávám při meditaci našeho verše dne. Dnes budeme rozjímat o Galatským 6:9, kde se píše: „Nezanedbávejte konat dobro, neboť sklidíme v pravý čas, pokud nepolevíme.“

Pokušení si místo nevybírá. Je všude a všem se představuje. Ano, zlo je všude. Pro setkání s ním nemusíte chodit daleko. I v církvi je přítomen.

Důvod je prostý. Je v srdci lidské bytosti. Zde v našem dnešním textu apoštol Pavel nabádá své posluchače, aby se nenechali přemoci sklíčeností a pokušením opustit.

Aktivní služba Pánu může být skutečně únavná a omezující. Napadlo vás někdy vzdát se a následovat příklad těch, kteří se nezabývají službou Bohu?

Když čelíme nátlaku, nepochopení nebo kritice, přirozená tendence nás tlačí ke sklíčenosti, uvolnění nebo opuštění. Aby svým čtenářům pomohl pochopit smysl jejich jednání, používá apoštol metaforu setby a sklizně.

Pavel vysvětluje, že dělat dobro je jako rozsévat. Jinými slovy, pokud někdo ve svém úsilí nepoleví, bude sklízet v pravý čas. Například, když se zemědělec omrzí setí a oseje jen polovinu svého pole, sklidí jen polovinu úrody.

Tento princip platí stejným způsobem pro toho, kdo praktikuje dobro. Faktem je, že pokud chceme sklizeň, musíme dokončit setí a být trpěliví. Toto nám také říká apoštol Jakub: 

"Buďte tedy trpěliví, bratři a sestry, dokud se Pán nevrátí. Hle, pěstitel: čeká na drahocenný plod země a projevuje s ním trpělivost, dokud nepřijme první a poslední déšť (Jakub 5:7).

Ti, kdo vytrvale konají dobro v domě Božím i vůči bližnímu, vždy dosahují výsledků. Proto bych vás rád povzbudil, vy, kteří mě posloucháte: stále vytrvejte.

Nenechte se odradit.

Buď trpělivý).

Nenapodobujte ostatní, kteří se vzdávají.

Stát pevně.

Důvěřujte semínku dobra, přijde den, kdy vám dá dobré výsledky.

Mějte se krásně a Bůh vám žehnej.

Gabriel Oleko


V sekci Spiritualita >Nejnovější zprávy >