Modlete se za ty, kteří mají problémy se zákonem

modleme se za ty_starosti_spravedlnost

Občas slýcháme tato slova: „Spravedlnost je laxní, pomalá, zvýhodňuje bohaté, není spravedlivá…“

Již před staletími řekl Bůh ústy proroka Amose o spravedlnosti své doby: „Neboť znám vaše četné zločiny a vaše obrovské chyby: Utiskujete spravedlivé, přijímáte úplatky – víno a zraňujete právo chudých na spravedlnost“ (Amos 5:12).

V bajce: „Zvířata nemocná morem“ řekl Jean de La Fontaine: „Podle toho, zda jste mocní nebo nešťastní, vás soudní rozsudky udělají bílým nebo černým“.

Generální prokurátor Ženevské republiky Jean-Robert Tronchin (1710-1792) v roce 1761 napsal: „Řím vzkvétal v dobách, kdy senátoři tehdy udivovali svět svými ctnostmi. Později jej udivovali svými nespravedlnostmi a to byla dekadence Říma“ (Journal Helvétique, srpen 1761, s. 359).

Spravedlnost je obecně zdrojem obav pro ty, kteří jí musí čelit. Ať už jste obětí nebo ne, je vzácné, že spravedlnost je uklidňující a konejšivá.

Kompetence, respektive pověst právníků, je již zdrojem diskriminace mezi bohatými a chudými. Někdy jejich tajná dohoda, více či méně dohodnutá, znamená, že než hájí své klienty, hájí své vlastní zájmy.

Samotní soudci nejsou neomylní a mohou být uvedeni v omyl.

Samotné zákony jsou nesmírně složité, a když se musíte vypořádat s tímto soudním systémem, můžete spát!

"Pane, modlíme se k tobě za ty, kteří jsou v tuto chvíli chyceni v této soudní spirále. Víme, že je dokážeš pochopit a podpořit je, protože, Ježíši, sám jsi musel čelit spravedlnosti své doby, následovat obvinění věřících.

Modlím se za ty, kteří jsou v řízení po křivých obviněních. Modlím se za ty, kteří jsou v řízení po komplikovaných rodinných situacích (dědictví, rozvod, péče o děti atd.).

Pane, víme, že toto jsou situace, které přinášejí mnoho starostí, a proto prosíme, aby těmto milovaným byla dána zvláštní míra milosti, ve jménu Ježíše, amen!“

S láskou,

Paul Calzada

Obrazový kredit: Shutterstock / Sergii Gnatiuk

V kategorii spiritualita >Nejnovější zprávy >