Modleme se za obnovu naší inteligence

Modleme se za obnovu naší inteligence

Jednou z výzev křesťanského života je nedopustit, abychom se stali sklerotickými, uzavřenými v rutinách, ale abychom si udrželi ducha povzbuzeného, ​​obnoveného.

Apoštol Pavel se na nás obrací s tímto mimořádným nabádáním:

"Nepřizpůsobujte se tomuto věku, ale proměňte se obnovou mysli, abyste mohli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, přijatelné a dokonalé." (Římanům 12:2)

V roce 2020 v době zadržování řeklo mnoho osobností z politického, ekonomického, uměleckého světa atd., že musíme vymyslet další svět. Avšak lidská přirozenost, jaká je, se dnes staré dysfunkce našich společností rychle vrátily na své obvyklé místo.

Budeme následovat sklony současného světa? Upadneme zpět do svých zvyků, nebo budeme schopni s inteligencí znovu objevit rozmanitost způsobů sdělování evangelia, žití víry a prožívání bratrského společenství?

Modleme se, aby nám Bůh dal inteligenci, abychom se vymanili ze svých rutin, abychom byli relevantnější ve svědectví, v modlitbě, ve společenském jednání...

"Pane, děkuji ti za všechny prostředky, které byly poskytnuty během uvěznění, abychom se mohli i nadále modlit, chválit, povzbuzovat a učit. Dnes jsou výzvy jiné, ale modlíme se, abychom tváří v tvář těmto novým výzvám buďme obnoveni ve své inteligenci, abychom žehnali společnosti. Protože tisk ve své době umožnil znásobit šíření Bible, kéž nám nové zdroje přinesené moderními prostředky umožní dosáhnout našeho poslání, hlásat dobrou zprávu všem národům ! Kéž nepadneme do pasti sakralizace včerejších metod! Kéž jsme inteligentní, abychom reagovali na dnešní výzvy dnešními zdroji, ve jménu Ježíše, amen!"

S láskou,

Paul Calzada

Obrazový kredit: Shutterstock/Palidachan

V sekci Modlitby >Nejnovější zprávy >