Modlete se za dopad seriálu „Vyvolení“ ve Frankofonii

Modlete se za dopad seriálu „Vyvolení“ ve Frankofonii

Týden se budeme modlit, aby série „Vyvolení“ ovlivnila nejen naši zemi, ale i celou Frankofonii.

Když Ježíš procházel městy a vesnicemi, byl pohnut zástupem chřadnoucích a sklíčených. (Matouš 9:36). Není to postřeh, který si můžeme udělat ze situace našich měst a vesnic? Křesťanská víra je ve městech i na venkově na ústupu. Jak oslovit tyto miliony lhostejných, agnostických, ateistických lidí? Výzva je obrovská!

Jaké prostředky máme?

Uzavřená místa (kostely, chrámy), kam většina lidí nikdy nevstoupí! Příliš vzácní kramáři, kteří rozdávají evangelia sem a tam a chodí dům od domu! Několik skromných médií, které velmi často sledují ti, kteří jsou již křesťany! To vše se zdá velmi směšné, s Ježíšem říkáme: „Žeň je hojná, ale dělníků málo“ (Matouš 9:37). Málo prostředků, málo zdrojů, malý dopad!

Ale díky bohu máme ve světě jedinečné privilegium, národní média se zajímala o seriál "Vyvolení". Kanály Canal+ a C8 vysílají 1. a 2. sezónu a ovlivňují miliony lidí! Máme se s tím spokojit a nechat to tak? Rozhodně ne. Toto semeno musíme zalévat svými modlitbami, jak Ježíš doporučuje svým učedníkům: „Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (Matouš 9:38).

Zítra se bude na kanálu YouTube „The Chosen“ vysílat 2. epizoda. Zde je odkaz na přihlášení a předplatit zdarma.

Tím budete sami odpovědí na modlitbu. Když Ježíš řekl svým učedníkům, aby se modlili, vyzval je, aby šli sami (Matouš 10:1-5). Modlitba a jednání jdou dohromady.

„Pane, děkuji ti za to, že to znamená, že prostřednictvím této série dáváme Ježíšovi poznat lidi kolem nás. Modlíme se, aby to mnozí z nás následovali a dali to najevo. Chceme být těmi pracovníky, kteří se nejen modlí, ale také jednají tím, že odebírají a sdílejí tuto epizodu na našich sítích přátel. Kéž svými modlitbami a svým závazkem požehnáme Frankofonii, ve jménu Ježíše, amen! »

Bezplatným přihlášením k odběru A Prayer Every Day kliknutím na tento odkaz a sdílením tohoto odkazu se svými přáteli se stanete dělníky pro sklizeň.

S láskou,

Paul Calzada


V sekci Vyvolení >Nejnovější zprávy >