Modleme se, abychom zůstali blízko trůnu milosti

let's_pray_stay_close_throne_grace

Autor listu Židům nám dává obdivuhodnou výzvu: „Přistupme tedy k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, abychom pomohli v nouzi“ (Židům 4:16).

Každý věřící v nouzi, ať už je tato potřeba materiální, fyzická, emocionální, duchovní, hledá pomoc u Boha v modlitbě. Tento verš nám o tom říká a říká nám, jak nám pomoci v našich potřebách. Způsob, který je nám předložen, jediný způsob, kterým můžeme získat pomoc, je milost Boží. Někteří si myslí, že je to jejich vytrvalost, víra, jejich zásluhy, které spouštějí božskou pomoc. Samozřejmě musíme vytrvat v modlitbě (Efezským 6:18; 2 Tesalonickým 1:4; Židům 6:12…), samozřejmě musíme mít víru, abychom se přiblížili k Bohu (Židům 11:6), ale s Musíme vytrvat v ujištění, že všechno máme pouze z Jeho milosti.

Bůh chce, abychom vytrvali ve vyjadřování víry v Jeho štědrost. Ten, kdo prosí Boha o něco v závislosti na jeho milosti, říká: "Přicházím k tobě s prázdnýma rukama, nic si nezasloužím, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale tvou lásku a tvou milost hlásám nad svým životem."

Ten, kdo se modlí plný legalismu, říká: „Přicházím k tobě s rukama plnými svých děl, svého úsilí, svých obětí, svých zásluh…“.

Tato osoba může vytrvat, ale vytrvalost v omylu nemění omyl v pravdu. Bůh nenávidí legalismus. Jeho láska není na prodej. Vyslyšení našich modliteb není odměnou pro morální vítěze ani odměnou za velký duchovní úspěch.

Bůh k nám přetéká věčnou láskou; nemusíme bojovat, abychom získali jeho přízeň. Trůn milosti je otevřený všem, žádná vina nám nemůže zabránit se k němu přiblížit, pokud jsme dostatečně pokorní, abychom uznali svůj hřích. Držme se milosti, která je v Kristu, a ve víře prosme Boha o požehnání, které potřebujeme. Děkujme Bohu za to, že nám žehná jen proto, kdo je, a nikdy ne proto, jací jsme.

„Pane, děkujeme ti za tento bezplatný a neomezený přístup, který k tobě máme, ne kvůli našim zásluhám, ale výhradně kvůli tvé milosti.

Nesedíte na soudném trůnu, ale na trůnu milosti, proto se na vás s důvěrou obracíme se všemi našimi potřebami a ve jménu Ježíše, v němž je nám dána milost, amen!“

S láskou,

Paul Calzada

Obrazový kredit: Shutterstock / HTWE

V kategorii modlitby >Nejnovější zprávy >