Modleme se, aby naděje na nebe naplnila naše životy

Modleme se, aby naděje na nebe naplnila naše životy

Křesťanský život je založen na víře v Krista, chození s ním, společenství s Duchem svatým; je prožívána v bratrských vztazích s ostatními učedníky, ve službě Bohu a lidem... Prožívá se den za dnem v naději na věčnou slávu.

Život na Zemi není samoúčelný. Je tam za, místo, kde nám Ježíš připraví místo.

Když Ježíš vystoupil do nebe, jeho odchod mohl pro učedníky znamenat ztrátu, ale Ježíš jim oznámil, že jeho odchod má svůj účel:

"Udělám ti místo." (Jan 14:2)

Z tohoto místa slávy se za nás Ježíš přimlouvá (Římanům 8:34). Posílá nám Ducha svatého:

"Je pro tebe užitečné, abych šel, protože když nepůjdu, Utěšitel k tobě nepřijde, ale když odejdu, pošlu ho k tobě." (Jan 16:7)

Pro naši křesťanskou chůzi je proto velmi důležité, aby naše myšlenky a naše srdce byly obráceny k této naději, že jednoho dne budeme s ním na věčnosti.

"Kdo má v sobě tuto naději, očišťuje se, stejně jako je čistý on sám." (1. Jana 3:3)

"Pane, neopouštějme tuto slavnou naději. Ve smutku, ve zkoušce, v utrpení, v nemoci mějme oči stále upřené na nebe." Bratře, když je tvá duše unavená, mysli na království nebeské, povznes , pozvedněte své myšlenky k tomuto příbytku blažených. Toto království je tvá vlast; Ježíš tě učinil občanem. Kráčej tedy v pokoji, ó křesťane!“ Kéž tento den, Pane, prostřednictvím této naděje přinese radost a pokoj vašim postiženým dětem, ve jménu Ježíše, amen!“

S láskou,

Paul Calzada

Obrazový kredit: Shutterstock/Nastyaofly

V sekci Modlitby >Nejnovější zprávy >