Mladí vůdci, pojďme stavět na odkazu, který nám byl dán!

Mylen

Ahoj všichni, děkuji, že jste se mnou byli u tohoto evangelia dne, je to Mylen Quéry. Společně čteme v 1. Timoteovi 4.12: "Ať nikdo nepohrdá tvým mládím, ale buď příkladem věřícím svým slovem, svým chováním, svou láskou, svým duchem, svou vírou, svou čistotou."

Zde byl Timothy mladým vůdcem a Paul mu řekl, aby jím nedovolil nikoho pohrdat navzdory jeho nízkému věku; a povzbuzuje ji, aby se chovala slušně a byla vzorem pro všechny. Mám tu čest být ředitelkou hudebního oddělení New Life Church a být 35letou mladou vedoucí.

Máme v církvi to, co nazýváme „nové poklady“ a „nezbytné poklady“ a nemůžeme bez sebe fungovat. Jsme tým a ne konkurence, protože víme, že se můžeme jeden od druhého učit a jít společně ještě dál.

Mohu-li na chvíli promluvit k novým pokladům, nevíme všechno a potřebujeme pokoru, abychom to poznali a poučili se od těch, kteří přišli před námi.

Nevymazat to, co bylo postaveno, to by byla obrovská chyba, ale vzít všechno bohatství toho, co vybudovali, a dál nosit pochodeň. Pokračujte vpřed a jděte ještě dále, tvrdě pracujte a vždy si uvědomte, že jednoho dne také někdo vezme naši pochodeň a půjde ještě dále než my.

Ano, tady Pavel říká, nenechte nikoho pohrdat vaším mládím, ale říká, buďte příkladem! Nikoli model arogance s myšlenkou „vím všechno, ano, nikoho nepotřebuji“, ne!

Ale vzor pokory, víry, dobrého chování, vzor lásky.

Pokud se mohu na několik okamžiků věnovat základním pokladům, chtěl bych začít poděkováním, protože bez vás bychom my, mladí vedoucí, nemohli dělat to, co děláme.

Vydláždili jste nám cestu a my vás nadále potřebujeme!

Nevnímejte nás jako konkurenci nebo hrozbu, ale chápejte nás jako mladé lidi, kteří chtějí vzít na sebe vše, co jste vybudovali, nesli, obětovali, abyste pokračovali v započaté práci a nadále byli zanícenými vůdci, aby dosáhli toho, co nám všem Bůh dal. poslání: šířit poselství spásy!

Potřebujeme vědět, že jste na nás hrdí a že nám důvěřujete.

Nikdy nemůžeme dostatečně poděkovat!

Mylen dotaz


V sekci Spiritualita >Nejnovější zprávy >