Meditatio, první křesťanská meditační aplikace

ZNOVU (7)

Během léta vás zveme, abyste na webu našli články distribuované v tomto roce. Dnes článek původně vydaný 20.

Meditatio, které bylo spuštěno v říjnu 2021, je výjimkou v rozsáhlém katalogu aplikací věnovaných mediaci, protože se jedná o křesťanskou aplikaci. Inspirován meditativní tradicí, která je křesťanství drahá, mezi meditací nad Božím slovem a tichou modlitbou, nabízí zvukové prohlídky s průvodcem, abyste našli klid, dobře se vyspali nebo dokonce zvládli stres. 

Sektor meditačních aplikací již několik let vzkvétá a v letech 2020 a 2021 se po postupných uzamčeních výrazně zrychlil. Tedy podle studie zveřejněné na konci prvního roku pandemie, 25 % Francouzů praktikuje nebo praktikovalo meditaci. 

Navzdory rostoucí nabídce nebyla na trhu dostupná žádná křesťanská aplikace. A skutečně, když mluvíme o meditaci, máme tendenci myslet na buddhismus nebo esoteriku. Ve Spojených státech se však na toto téma již několik let vyvíjí křesťanská nabídka s aplikacemi, které vydělaly desítky milionů dolarů, jako je Pray nebo Glorify.

Právě toto pozorování přimělo Thomase a Jeanne Delendu k vytvoření rozjímání, první francouzská aplikace pro křesťanskou meditaci, kterou pár spustil v roce 2021. 

"Křesťanská tradice je bohatá na staletou praxi různých forem meditace, kterou lze rozdělit na dvě hlavní osy: meditaci nad Božím slovem a tichou modlitbu. Tyto praktiky čerpají své zdroje z židovské tradice, z tzv. Bible, mezi otci pouště a ve velkých mnišských a řeholních řádech, zejména v rodině benediktinů a karmelitánů“, zdůrazňuje Jeanne, bývalá vysoce postavená sportovkyně, dnes ředitelka obsahu Meditatio. 

Aplikace, která je od svého vzniku velmi úspěšná s více než 175 000 staženími, nabízí řízené zvukové meditace založené na těchto různých proudech. Výzva ke klidnému čelení každodenním problémům díky křesťanské moudrosti „nacházet klid, dobře spát, pěstovat vděčnost, žít přítomným okamžikem“ nebo dokonce „zvládat stres“! Kurzy jsou nabízeny i pro nejmenší. 

Na základě původního ekonomického modelu je část aplikace zdarma, zatímco pro přístup k veškerému obsahu se uživatelé musí přihlásit k odběru, jehož cenu si každý stanoví podle svého. „Chtěli jsme, aby Meditatio bylo přístupné každému, bez ohledu na jeho prostředky,“ vysvětluje Thomas Delenda, aby odůvodnil tuto odvážnou volbu. 

V každém případě se zdá, že uživatelé jsou svedeni a popsat užitečný nástroj, který jim pomáhá cítit se „blízko Pánu“ a relaxovat a zároveň jim nabízí možnost „hlubšího setkání s Bohem“.

Navíc s odhodláním stát se „Křesťanem Petit Bambou“ (Petit Bambou je ve Francii velmi oblíbená meditační aplikace, pozn. red.) je aplikace na vzestupu! Nedávno vybral půl milionu eur urychlit jeho vývoj, rozšířit nabídku obsahu a obohatit jeho funkcionality.

Camille Westphal Perrier


V sekci Média >Nejnovější zprávy >