Kolem Bible za 260 dní: Společné čtení Bible za hranicemi rozdílů

The-Bible-Tour-260-days-read-Bible-together-differences.png

Od 2. ledna do 18. září 2023 přečtete celou Bibli za 260 dní. Cílem tohoto projektu, iniciovaného Fondation La Cause a Mission Evangélique Braille, je vytvořit vzdálené skupiny pro čtení Bible otevřené pro všechny.

Co když se v roce 2023 připojíte ke skupině čtení Bible? Objevte projekt Kolem Bible za 260 dní“, kterou iniciovala nadace La Cause a Braillova evangelická misie.

Původně měl tento projekt za cíl sdružovat zrakově postižené a nevidomé lidi. Organizátoři chtěli změnit obvyklá média určená těmto lidem, jako jsou audioknihy nebo ty v Braillově písmu, a nabídnout účastníkům sledování čtení přes Zoom nebo telefonicky.

Tento projekt byl poté „dekompartmentalizován“ otevřením všem. Protože jako rappelle Julien Coffinet, generální ředitel La Cause, „to je poselství evangelia: a ne lidé s postižením na jedné straně a ostatní na druhé straně“.

Každý den po dvacet minut čte člověk ze zábavního týmu Bibli několikrát, a to v 6:40, 12:40 a 21:40. Plán čtení se skládá ze tří kapitol ze Starého zákona, žalmu, tří nebo čtyř veršů z Přísloví a kapitoly z Nového zákona.

Po těchto každodenních čteních jsou těm, kdo si přejí, nabídnuty chvíle sdílení a modlitby v malých skupinkách po třech nebo čtyřech lidech.

První vydání Tour of Bible za 260 dní začalo 2. ledna a skončí 18. září 2023, stále je čas se k dobrodružství připojit! Již je přihlášeno 300 účastníků.

Kliknutím sem se připojíte k prohlídce Bible za 260 dní.

Melanie Boukorrasová


V sekci Kultura >Nejnovější zprávy >