Co říká ragby o našem vztahu k násilí

Co říká ragby o našem vztahu k násilí

V posledních měsících na naše obrazovky proniklo násilí. Násilí během nepokoje letos v létě. Násilí při některých demonstracích proti důchodové reformě. Násilí při střetech mezi demonstranty a policií v Sainte-Soline. Vyřizování účtů těžkými zbraněmi na pozadí obchodu s drogami v Marseille.

Zároveň existuje populární nadšení pro určité násilné sporty, jako je ragby. Poslední Grand Slam francouzského týmu na Turnaji šesti zemí v roce 2022 tak spojil dohromady 34,2 milionů francouzských diváků. Světový pohár v ragby, který začíná v pátek 8. září ve Francii, slibuje překonat všechny rekordy sledovanosti. Co říká nadšení lidí pro tento sport o našem vztahu k násilí?

Pro každý profesionální zápas v rugby, V průměru musí hřiště opustit 4 hráči kvůli zranění.

Nemluvě o častých dočasných výjezdech pro krvácení nebo podezření na otřes mozku... Neurologické poškození ragbistů, dnes již dobře zdokumentované, je důsledkem tzv. hromadění těchto prudkých otřesů. V roce 2018 černá série, během které zemřeli 4 mladí francouzští ragbisté také zvýšil povědomí mezi širokou veřejností a ragbyovými orgány.

Násilí a sportovní podívaná

Míra akceptovaného násilí na sportovních akcích by byla odrazem úrovně násilí v dané společnosti, podle analýzy Norberta Eliáše. Míra násilí v moderních sportovních podívaných je tak mnohem nižší, než jaké nabízely například starověké olympijské hry: zápasníci cvičí pankration pak se navzájem konfrontovali v někdy hrozných bitvách.

Podle Norberta Eliáše byla tehdy míra akceptace násilných činů na sportovních akcích vyšší, protože obecná míra fyzického násilí a nejistoty byla tehdy také mnohem vyšší než v naší současné společnosti.

Samozřejmostí je však sledování ragbyového zápasu být konfrontován s nějakým násilím poněkud primitivní a divoké mezi jednotlivci.

Otřesy upoutají pozornost diváků, kteří se promítají do boje odehrávajícího se před jejich očima. Lze tak pozorovat identifikaci s jedinci, kteří jsou udatní a odolní vůči bolesti.

Návštěva podívané s těmito šoky navíc umožňuje (televizním) divákům ponořit se do reality osvobozena od mnoha úskoků běžného společenského života.

Během zápasu se soustředíme na určité prvky lidské kondice: bojovat za obranu svého území, přinutit své soupeře zpět, projevit solidaritu, obětovat se individuálně pro společnou věc...

Toulouse flanker Thierry Dusautoir, centrum, proti Toulonu, v září 2016. Pascal Pavani/AFP

Hráči mají rádi Gregory Aldritt nebo před ním, Thierry Dusautoir et Jean-Pierre Rives ztělesňují tyto prvky v očích široké veřejnosti.

Ragby a domestikace násilí

Tato forma bestiality je však velmi zarámována souborem velmi složitých a vyvíjejících se pravidel. Tato podívaná je jen slabě atraktivní pro jedince, který by ji sledoval, aniž by ji inicioval rodič, vychovatel, přítel nebo komentátor, schopný dekódovat činy a interpretovat je.

Diváci proto nezůstávají tváří v tvář syrovému násilí sami. Soulad akcí s pravidly a duchem hry se mezi nimi neustále diskutuje.

Akce dokonce obsáhle komentují rozhodčí živě, jak se rozhodují během zápasů. Před jejich televizí může každý vidět jejich nyní neustálý zájem o zachování bezpečnosti hráčů.

Fanoušci tohoto sportu tak hodnotí a oceňují schopnost hráčů skloubit tento prvek divokosti s určitými vylepšeními, jako jsou šibalství, věda hry, znalost pravidel a jistá forma estetiky.

Pravidla hry se velmi vyvíjejí: pravidelně více regulují násilí, aby byla lépe zajištěna bezpečnost hráčů. Některé kódy a hodnoty jsou však neměnné. Posvátný je například respekt vůči soupeřům a rozhodčímu.

Podívaná na rugby je tak součástí přírodní/kulturní dialektiky, mísící divokost a rafinovanost, spojující neměnný kodex cti a složitost vyvíjejících se pravidel. Podívaná na šoky a bolest hráčů pak vytváří podmínky pro úvahy a diskuse o přijatelnosti a mezích násilí. Mluvíme tedy o a jeho domestikace tváří v tvář podívané na bolest.

Spíše než evakuovat negativní dimenze své zkušenosti, se diváci snaží prozkoumat ambivalenci hry, poháněnou syrovým násilím a sofistikovaností. V důsledku toho diskuse mezi jednotlivci na stadionu nebo před televizí umožňuje investovat dialektiku přírody/kultury do perspektivy, která přesahuje perspektivu sázek na zápas.

Symbolické projekce

Pokud je podívaná na násilí ceněna, je to také proto, že je spojena bolest po otřesech s celým symbolickým a morálním obsahem.

Již v době baroka vyobrazení krvavých a trpících těl byly ústředními předměty mnoha oborů – divadlo, poezie, příběhy, sonety, politické brožury, teologická díla, biografie, hagiografie a představení.

Tyto obrazy a evokace přinesly morální lekci, předmět myšlení nebo nástroj meditace. Stejně tak úřadům systematicky umožňovaly veřejné popravy, které přitahovaly heterogenní davy předat politické, morální nebo náboženské poselství, A aby dav vyjádřil svůj názor.

Trpící těla hráčů rugby tvoří také schránku symbolických projekcí. Pomáhají diskutovat o výhodách norem: o tom, do jaké míry jsou pravidla hry a jejich výklad kompatibilní s naším pohledem na dobro a zlo.

Citlivý k mezilidskému násilí

Od hrůzy druhé světové války si všimneme, že násilí bývá předmětem trvalou diskvalifikaci, morálka a politika. Stali jsme se přecitlivělí na mezilidské násilí.

Někteří antropologové se však domnívají, že je všudypřítomný a vlastní lidské společnosti. V mnoha příbězích je popsáno zda prostřednictvím mýtů nebo eposů. Estetický rozměr boje po tisíciletí, byl také identifikován. Pro René Girarda stejně jako pro Georgese Bataille nás násilí posedává, zaměstnává naše debaty, trápí naše vášně a naše důvody.

Na závěr, šílenství po ragby svědčí jak o naší fascinaci násilím, tak o našem vědomí, že by nemělo být nasazováno bez omezení a záruk. Vzhledem k tomu, že se s tím musíme vypořádat, nabízí ragby přesně podívanou na obviněné násilí. Neustále aktualizovaná pravidla brání tomu, aby dosáhl nekontrolovatelné intenzity. Násilí je konfrontováno se zpřesňováním kodexů a neustále situováno s ohledem na základní morální hodnoty. Ragby proto vybízí k úvahám a debatám o násilí.

Zůstaňme však ve střehu. Určité pokusy o estetizaci a folklorizace násilí v ragby přispět k jeho normalizaci. To samozřejmě není nikdy triviální, takže bagatelizovat to by byla chyba.

Klement Dubreuil, profesor a výzkumník na KEDGE Business School, autor práce o násilí a rugby, Škola podnikání Kedge

Tento článek je publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Čístpůvodní článek.
Obrazový kredit: Shutterstock / WHISKHEELS

 


V kategorii Sport >Nejnovější zprávy >