Kostely dostávají grant na počest královny Alžběty II

Kostely dostávají grant na počest královny Alžběty II

Grant byl udělen Sandringham Group of Churches na připomenutí života a odkazu zesnulé královny Alžběty II. Grant Benefact Trust bude použit na financování restaurování historických varhan ve skupině kostelů Sandringham zahrnující Wolferton Church, Hillington Church a Flitcham Church, z nichž všechny jsou blízko majetku Sandringham.

Na počest 95. narozenin královny Alžběty II. získalo 30 kostelů po celé Velké Británii granty na opravu a zachování dědictví. Podle Křesťan dnes, tyto granty poskytl Fond pro kostely a kaple královny Alžběty II., který byl založen v roce 2012 u příležitosti královnina diamantového jubilea.

Kostely a kaple, které využily těchto grantů, se nacházejí po celé Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku. Mezi příjemce podpory patří durhamská katedrála, kostel sv. Marie v Beverley, kostel sv. Petra v Sandwichi a kostel sv. Michaela v Macclesfield. Výše grantů se pohybuje mezi 10 000 a 50 000 £.

Projekty financované z těchto grantů zahrnují opravy střech, vitráží, zvonic a varhan, jakož i obnovu historických památek a zřízení nových zařízení pro návštěvníky. Cílem je zachovat historické a architektonické dědictví těchto kostelů a kaplí a zároveň je zpřístupnit a zatraktivnit místním komunitám a turistům.

Královna Alžběta II byla vždy silným zastáncem zachování náboženského a architektonického dědictví Spojeného království. Jako hlava anglikánské církve podporovala mnoho iniciativ na ochranu a obnovu kostelů a kaplí po celé zemi. Konkrétním příkladem tohoto závazku je Fond královny Alžběty II. pro kostely a kaple.

Amy Eastwood, manažerka grantů pro Benefact Trust, řekla: 

„Královna Alžběta II. změnila životy milionů lidí prostřednictvím charitativních organizací, které podporovala, a je nám ctí podpořit některé z věcí, které jsou jejímu srdci nejbližší. Tyto granty pomohou připomínat královnu v nadcházejících letech, ať už prostřednictvím tichého rozjímání v smyslové zahradě nebo zvukem varhan v celém Sandringhamském panství."

Granty udělené na počest 95. narozenin královny Alžběty II. dokládají pokračující závazek britské monarchie k ochraně náboženského a architektonického dědictví země. S těmito finančními prostředky budou moci přijímající kostely a kaple provádět zásadní opravy a restaurátorské práce a zajistit tak jejich udržitelnost pro budoucí generace.

Psaní

Obrazový kredit: Shutterstock/Pressurepics

V sekci Kostel >Nejnovější zprávy >