Církev může odmítnout vymazání křtu ze svých záznamů

church_may_refuse_effacer_bapteme_registers

Katolická církev může odmítnout vymazání zmínky o křtu ze svých matrik, přičemž zájem církve na uchování těchto údajů má přednost před vůlí jednotlivce, který si přeje, aby byly vymazány, podle rozhodnutí Státní rady, s níž byla konzultována v sobotu podle agentury AFP.

„Zájem, který je pro katolickou církev spojen s uchováváním osobních údajů týkajících se křtu (...), je třeba považovat za přesvědčivý legitimní důvod převažující nad morálním zájmem žadatele, který si „přeje“, aby tyto údaje byly definitivně vymazána,“ domnívá se vrchní správní soud v tomto pátečním rozhodnutí. 

V katolické církvi lze křest přijmout pouze „jednou za život, což je požadavek, kterému by trvalé vymazání záznamu mohlo bránit“, pokud si dotyčná osoba později přála „znovu začlenit křesťanské společenství,“ dodává. 

Státní radu kontaktovala osoba, která zpochybnila skutečnost, že Národní komise pro informační technologie a svobody (CNIL) uzavřela jeho stížnost týkající se zmínky o osobních údajích, které se ho týkají, obsažených v knize křtů diecéze Angers.

Státní rada se odvolává na možnost pro každého pokřtěného „zapsat do matriky záznam o rozhodnutí zříci se všech spojení s katolickým náboženstvím“.

Vzhledem k „nedematerializované“ povaze rejstříků jsou „údaje přístupné pouze zainteresovaným osobám pro informace, které se jich týkají, jakož i ministrům náboženství a lidem pracujícím pod jejich vedením“, poznamenává soud. 

„Tato data nejsou přístupná třetím stranám“ a jsou uchovávána „na uzavřeném místě,“ dodává.

Kasační soud již v roce 2014 zamítl odvolání muže, který chtěl, aby zmínka o jeho svátosti zmizela z farní matriky. Domnívala se, že „ode dne jeho podání a navzdory jeho popření představoval křest skutečnost, jejíž historickou realitu nelze zpochybnit“. 

Rozhodnutí Státní rady je „zajímavé“ vzhledem ke skutečnosti, že je to poprvé, kdy musí rozhodovat v kontextu aplikace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), platného ve Francii od roku 2018, poznamenává Nicolas Hervieu, profesor veřejného práva.

"To je ale stanovisko Francouzské Státní rady, která vykládá evropské právo. Není jisté, že nejvyšší soudy v jiných státech EU rozhodují stejným směrem," řekl agentuře AFP. „Někteří by mohli v tomto bodě potenciálně zpochybnit Soudní dvůr EU“, ale je to „ten, kdo má poslední slovo“.

Psaní (s AFP)

Obrazový kredit: Shutterstock / Antonio Gravante

V kategorii Kostel >Nejnovější zprávy >