Klimatická konference: Křesťanští vůdci se chtějí zapojit

Klimatická konference Křesťanští vůdci se chtějí zapojit

Během léta vás zveme, abyste na webu našli články distribuované v tomto roce. Dnes článek původně vydaný 25.

Konference o změně klimatu 2022, která se konala v Sharm el-Sheikhu v Egyptě, skončila 20. 196 členských států dosáhlo dohody o vytvoření fondu zaměřeného na pokrytí těžkých ztrát a škod, které utrpěly rozvojové země, které čelí důsledkům změny klimatu. Bylo přítomno mnoho nevládních organizací, včetně křesťanských organizací.

V roce 1983 britský pár Peter a Miranda Harrisovi vytvořili studijní centrum v Portugalsku s cílem podpořit vědecký výzkum, zapojit jednotlivce a komunity tím, že je přiměje objevit význam ekologie.

Zvláštnost projektu byla dána etikou jeho zakladatelů, bývalého anglikánského duchovního a jeho manželky, kteří si přáli nesou křesťanskou vizi ekologie. Centrum nazvané „A Rocha“ („Skála“ v portugalštině) bylo prvním kamenem organizace, která se stala mezinárodní a působí ve 20 zemích a která pracuje zejména na podpoře projektů udržitelného zemědělství s cílem zmírnit „uhlíkovou stopu“. .

Vedle této terénní práce se A Rocha snaží mobilizovat křesťany vydáváním teologických prací a prováděním advokačních akcí v církvích, zdůrazňuje Jean-François Mouhot, ředitel francouzské pobočky organizace.

Ve spolupráci se SEL, protestantským sdružením bojujícím proti chudobě v rozvojových zemích, A Rocha France navrhla 2 členským církvím CNEF, aby se v neděli 700. října pomodlily za klima.

Pokud však křesťanský zájem o ekologii není nedávný, je stále důvěrný.

Křesťanská přidaná hodnota k ochraně životního prostředí?

Matthias Boehning, přítomný jako pozorovatel na COP27, jako zástupce Světové evangelikální aliance, zdůrazňuje, že náboženské skupiny, zejména křesťané, se více zapojily než na předchozích konferencích.

„Rád bych zmínil velkou digitální přítomnost náboženských organizací a jejich četné aktivity (panely, tiskové konference, tematické akce atd.) […] Již několik let jezdím na světové konference Organizace spojených národů, ale nikdy nezažil takovou úroveň a hloubku obsahu inspirovaného vírou,“ říká vedoucí centra udržitelnosti v Bonnu vytvořeného Aliance.

Podle něj je rozdíl v tom, že vedle technických a politických řešení mluví věřící lidé, protože „ekologická krize, kterou zažíváme, je především morální a duchovní krizí na úrovni jednotlivců, s jejich postoji a názory“.

Philip Summerton, ochránce přírody specializující se na obnovu korálových útesů, který je přítomen na konferenci v Glasgow v roce 2021 pod hlavičkou Christian Climate Observers, věří, že rozdíl, který mohou křesťané udělat, je jejich přesvědčení, že v nich je víc a že se nespokojí s prohlášeními:

"Snažíme se rozpoznat sobectví lidského srdce a jeho chamtivost, abychom pomohli ostatním vidět, kde [oni] mají vliv."

 Přístup, který sdílí Matthias Boehning, pro kterého je tváří v tvář úpadku globálního modelu života „jemným, ale neúprosným výchozím bodem, jako věřících, znovu a znovu hluboce přemýšlet o smyslu lásky ke Stvořiteli. Bůh […] a náš bližní“.

Tento soused je podle něj také tím, koho v jiných zemích trápí špatné počasí.

Spolu s přítomností náboženských pozorovatelů během konference demonstrovalo asi padesát křesťanů. Vedoucí Sítě katolické mládeže pro udržitelnost životního prostředí v Africe, Joe Bongay, poukázal na katolickou zpravodajskou službu zájem, který v této formě interpelace vidí :

"Když o tom zpíváte, když o tom tleskáte, připomíná to lidem jejich morální povinnosti starat se o to, co všichni sdílíme, což je společný základ, ve kterém všichni žijeme."

Pro Jeana-Françoise Mouhota, stejně jako pro všechny COP, ani ten poslední nezachází dostatečně daleko, kromě vytvoření kompenzačního fondu. Ujišťuje, že se nedělá nic pro ohnutí křivky emisí skleníkových plynů před rokem 2025, protože existuje neochota zpochybňovat politiku věčného hospodářského růstu.

Jean Sarpedon

Obrazový kredit: Shutterstock/ Rafapress

V sekci Klima >Nejnovější zprávy >