1500 Biblí pro nemocnice ve Francii!

1500_bibles_hopitaux_france

Díky finanční sbírce uskutečněné před letními prázdninami bude moci Francouzská biblická aliance darovat 1500 XNUMX Biblí nemocnicím ve Francii. 

Každý rok ve Francii rozdávají kaplani, kteří pracují v nemocnicích, přibližně 1500 XNUMX Biblí hospitalizovaným lidem, kteří si je vyžádají.

Tyto Bible, především kopie Nového zákona, však nejsou přizpůsobeny potřebám pacientů. Jednak proto, že se nejčastěji jedná o verzi Segond 1910, která používá neobvyklou francouzštinu, a proto je obtížně dostupná, pak proto, že znaky jsou extrémně malé, což ztěžuje čtení. 

Po tomto pozorování, po diskusích s kaplanskou službou pro zdravotnická a lékařsko-sociální zařízení (AESMS) Protestantské federace Francie, se Francouzská biblická aliance rozhodla tuto službu podpořit tím, že jim nabídne 1500 nových zákonů a žalmů ve verzi Slova života, pro pacienty dostupnější. 

Díky mobilizaci četných dárců v letním období budou kopie rozesílány začátkem listopadu kaplanům, kteří o ně požádají. Své potřeby mají dát najevo do 15. října. 

Camille Westphal Perrier

Obrazový kredit: Shutterstock / Kzenon

V kategorii Kultura >Nejnovější zprávy >