Čína: USCIRF obviňuje oprávněné náboženské orgány ze spoluúčasti na porušování náboženské svobody

čína-USCIRF.jpg

Zpráva USCIRF obviňuje autorizované náboženské orgány v Číně ze „spoluviny“ na poškozování náboženské politiky a z toho, že slouží jako „prostředky pro propagandu Komunistické strany Číny“.

Komise Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu (USCIRF) právě zveřejnila a vztah ve kterém demonstruje „spoluúčast na vládním systematickém, pokračujícím a flagrantním porušování náboženské svobody“.

USCIRF odkazuje na sedm státem kontrolovaných národních náboženských organizací, známých jako „Vlastenecká náboženská sdružení“, které řídí náboženské záležitosti pěti oficiálně uznaných náboženství, jmenovitě buddhismu, taoismu, katolicismu, protestantismu a islámu. Tyto náboženské skupiny se musí zaregistrovat u vlády a „podléhají neustálému sledování a kontrole ze strany sedmi státem kontrolovaných náboženských organizací, jakož i vlády a Čínské komunistické strany“ (ČKS).

„Od těchto náboženských organizací se ze zákona vyžaduje, aby byly politicky loajální vůči ČKS a spolupracovaly s ČKS a její vládou na uzákonění, implementaci a prosazování státních zákonů, předpisů a politik,“ vysvětluje komise. A podle expertů USCIRF „tato spoluúčast se vztahuje na hluboce nátlakové očerňování náboženských politik ČKS, které vedly k vážnému porušování náboženské svobody vůči muslimským Ujgurům a dalším tureckým skupinám, protestantským křesťanům v domácí církvi a tibetským buddhistům“.

Zpráva uvádí, že „státem kontrolované náboženské organizace hrají klíčovou roli ve vládní implementaci a prosazování jejích politik ‚šinicizace náboženství‘. Zpráva poukazuje na článek 17 opatření 2020 o správě náboženských skupin, „který vyžaduje, aby takové organizace sloužily jako kanály pro propagandu ČKS“.

„Státem kontrolované náboženské organizace zůstávají nedílnou součástí institucionální kontroly náboženství ČKS,“ uzavírá zpráva, „očekává se, že tyto organizace budou naprosto loajální vůči ČKS, že budou sloužit jako zprostředkovatelé a podporovatelé státní propagandy a že usnadňují provádění náboženských politik ČKS, včetně hluboce donucovací politiky Sinicizace náboženství“.

A i když zpráva končí opětovným potvrzením „spoluviny“ těchto státem kontrolovaných náboženských organizací, připomíná, že „jsou také ironicky oběťmi náboženské politiky ČKS; jsou zbaveni skutečného praktikování náboženství bez státních zásahů a jakákoliv vnímaná neloajalita a veřejný nesouhlas s ČKS a vládou je trestán přísnými tresty.

MC


V sekci Mezinárodní >Nejnovější zprávy >