Otisk

Info Chrétienne je online tisková služba s číslem CPPAP 0621 Z 93930 publikovaná IC News, 11-13 rue Guersant - 75017 Paříž, SAS s kapitálem 700 000 EUR registrovaným v pařížském obchodním a obchodním rejstříku pod číslem 847783719, dceřiná společnost ZeWatchers SA, které předsedá Paní Chantal Barry.

Ředitel publikace

Eric Célérier

Redakce

PsaníInfo Chrétienne se skládá z novináře, Camille Westphal Perrierové a několika přispěvatelů (viz stránka "O nás").

Podmínky použití

Web je přístupný na následující adrese URL: www.infochretienne.com. Používání tohoto webu se řídí těmito obecnými podmínkami. Používáním webu potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, a že jste je přijali. Ty lze kdykoli a bez předchozího upozornění upravit Info Chrétienne. Info Chrétienne nemůže být žádným způsobem odpovědný za zneužití služby.

Omezení odpovědnosti

Informace obsažené na tomto webu jsou co nejpřesnější a jsou pravidelně aktualizovány, mohou však obsahovat nepřesnosti, opomenutí nebo mezery. Pokud si všimnete mezery, chyby nebo poruchy, která se jeví jako chybná, nahlaste to e-mailem a co nejpřesněji popište problém (stránka, která problém způsobila, spouštěcí akce, typ použitého počítače a prohlížeče atd.)
Jakýkoli stažený obsah je na vlastní riziko a na jeho vlastní odpovědnost. Jako výsledek, Info Chrétienne nemůže nést odpovědnost za škody způsobené počítačem uživatele nebo za ztrátu dat v důsledku stahování.

Mimosmluvní fotografie

Hypertextové odkazy vytvořené v rámci této webové stránky na jiné zdroje přítomné v síti Internet nemohou převzít odpovědnost Info Chrétienne.

Spory

Veškeré spory, které mohou vzniknout při jejich výkladu nebo provádění, spadají do výlučné jurisdikce soudů, na kterých závisí ústředí IC News. Referenčním jazykem pro urovnání případných sporů je francouzština.

Duševní vlastnictví

Veškerý obsah tohoto webu, včetně, ale bez omezení, grafiky, obrázků, textů, videí, animací, zvuků, log, gifů a ikon, jakož i jejich formátování jsou výhradním vlastnictvím Info Chrétienne s výjimkou značek, log nebo obsahu patřícího jiným partnerským společnostem nebo autorům.

V případě jakýchkoli žádostí o autorizaci nebo informace nás kontaktujte e-mailem: kontakt [at]infochretienne[tečka] com. Pro tisk jsou stanoveny zvláštní podmínky.

Hostitel webu

místo infochretienne.com je společnost WP SERVEUR, 7 rue de la Cité Foulc 30000 Nîmes, registrovaná u RCS Nîmes pod číslem 808 840 474.

Podmínky služby

Tato stránka je k dispozici v jazycích HTML5 a CSS3. Pro lepší uživatelský komfort a příjemnější grafiku vám doporučujeme používat moderní prohlížeče, jako je Firefox nebo Chrome.

Informace a vyloučení

Info Chrétienne používá všechny prostředky, které má k dispozici, aby zajistila spolehlivé informace a spolehlivou aktualizaci svých webových stránek. Mohou se však vyskytnout chyby nebo opomenutí. Uživatel internetu proto musí zajistit přesnost informací od Info Chrétiennea nahlásit jakékoli změny na webu, které považuje za užitečné. Info Chrétienne není v žádném případě odpovědný za použití těchto informací a za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout.

Cookies

Pro statistické a zobrazovací účely používá tento web soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory uložené na vašem pevném disku za účelem záznamu technických údajů na vaší navigaci. Některé části tohoto webu nemohou být funkční bez přijetí cookies.

Hypertextové odkazy

Webové stránky Info Chrétienne může poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo jiné zdroje dostupné na internetu.
Info Chrétienne nemá žádné prostředky ke kontrole stránek v souvislosti s jejich webovými stránkami. Info Chrétienne neodpovídá za dostupnost takových stránek a externích zdrojů, ani to nezaručuje. Nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody jakékoli povahy vyplývající z obsahu těchto stránek nebo externích zdrojů, zejména z informací, produktů nebo služeb, které nabízejí, nebo z jakéhokoli použití těchto prvků. Rizika spojená s tímto používáním plně spadají na uživatele internetu, který musí dodržovat své podmínky používání.
Uživatelé, předplatitelé a návštěvníci webových stránek Info Chrétienne nemusí vytvořit hypertextový odkaz na tento web bez předchozího výslovného souhlasu Info Chrétienne.
V případě, že si uživatel nebo návštěvník přeje vytvořit hypertextový odkaz na jednu z webových stránek Info Chrétienne, bude na něm, aby poslal e-mail přístupný na webu, aby mohl formulovat svou žádost o vytvoření hypertextového odkazu. Info Chrétienne si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout hypertextový odkaz, aniž by musel zdůvodňovat své rozhodnutí.

vyhledávání

Odkaz na webovou stránku k doplnění požadovaných informací to v žádném případě neznamená Info Chrétienne uznává nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah nebo použití uvedených stránek.

Opatření při používání

Je proto vaší odpovědností přijmout nezbytná opatření, abyste zajistili, že to, co se rozhodnete použít, nebude poznamenáno chybami nebo dokonce prvky destruktivní povahy, jako jsou viry, trojské koně atd.

responsabilité

Uživateli není poskytována žádná další záruka, která má povinnost jasně formulovat své potřeby a povinnost informovat se. Pokud informace poskytl Info Chrétienne se zdají nepřesné, bude na klientovi, aby provedl jakoukoli kontrolu konzistence nebo věrohodnosti získaných výsledků. Info Chrétienne nebude žádným způsobem odpovědná vůči třetím stranám za použití informací nebo jejich nepřítomnost obsažených v jejích produktech, včetně jedné z jejích webových stránek, zákazníkem.


Nejnovější články >

Dnešní zprávy , Všechny články , zprávy

Objevte souhrn 5 novinek zveřejněných na webu InfoChrétienne tento pátek 2. června, dobrý způsob, jak mít globální vizi toho, co se děje ve světě, zejména v křesťanské sféře.

International , Všechny články , zprávy

Specifičnost této země s mnoha vyznáními i v rozložení sil je stále více ohrožena neustálým úbytkem křesťanů.

International , Všechny články , zprávy

Americký senátor Tim Scott, evangelikální křesťan, oficiálně oznámil svou kandidaturu pro prezidentské volby v USA v roce 2024.

Společnost , Všechny články , zprávy

Dva lidé budou souzeni za porušování svobody projevu a úmyslné násilí po incidentech v kostele v Carnacu (Morbihan), které vyvolali bretaňští fundamentalističtí katolíci proti uspořádání koncertu

International , Všechny články , zprávy

Ve Spojeném království byl křesťanský učitel suspendován za to, že odmítl používat zájmena zvolená některými z jeho studentů. Podle nahlášených informací byl profesor suspendován za porušení zásad inkluze a

Společnost , Všechny články , zprávy

Po průzkumu více než 3 000 studentů o laskavosti jsem se naučil hodně o tom, jak děti a dospívající tuto vlastnost chápou a praktikují, zejména ve škole.

Všechny články , Pronásledování , zprávy

11. května byla vesnice Takalafiya ve státě Nasarawa v Nigérii napadena pastevci Fulani, uvedly zdroje Morning Star News. Zemřelo 43 lidí, kostel byl zničen, domy vypáleny.