Posudek: "V Thajsku jsme viděli Bibli doopravdy!"

Svědectví V Thajsku jsme viděli Bibli doopravdy!

Frédérique prožila svou první misijní cestu v Thajsku. Ona říká.

Kdo jsi ?

Ahoj, jmenuji se Frédérique, ale stačí mi jen Fred (smích). Je mi 26 let a jsem v životě designér. Jsem také křesťan a zapálený pro misii. Už dlouho jsem byl přesvědčen, že musím jít na misi. Co jsem letos udělal poprvé, v Thajsku.

Jaký byl váš odchod?

Byl to krátký výlet. Odjel jsem na deset dní se skupinou do velmi vzdáleného regionu země. První výzvou bylo dobře se připravit, porozumět kontextu a kultuře, abyste nebyli po příjezdu příliš šokováni. Byli jsme konfrontováni s velkou chudobou.

Co jsi tam dělal? 

Byli jsme tam, abychom přinesli materiální pomoc lidem v nouzi. Pracovali jsme například v dětském domově. Navštívili jsme také lidi ve vesnicích, abychom jim přinesli jídlo. Zároveň jsme si s nimi povídali o Ježíšovi, kterého vlastně neznali.

jak jste se měli?

Měli jsme příběh o světle, který jsme vyprávěli lidem, kteří ho chtěli slyšet. A tak jsme vysvětlovali, že Ježíš je světlo, které přišlo na svět.

Byli lidé vnímaví?

Ano ! Zažili jsme velmi dobré věci. Viděli jsme Bibli naživo! Jednoho dne, když jsme rozdávali jídlo, jsme se modlili za ženu a jejího syna. Nevím proč, ale měl jsem v srdci, že ten den odevzdá svůj život Bohu. Po chvíli se jí zeptali, zda přijala Ježíše do svého života, a ona odpověděla, že ano!

Proč je to pro vás tak důležité?

Lidé Boha hluboce potřebují. Každý. A když ho známe, nikdy nás neunaví mluvit o Ježíši. Chceme říct, co žijeme! Myslím, že mé srdce bude naplněno radostí v den, kdy všichni poznají Ježíše (smích).

Máte plány do budoucna?

Ano, samozřejmě ! V Thajsku jsem potkal misionářku z Montrealu jménem Sonia. Navázali jsme velmi dobrý vztah. Ve své církvi, která se nazývá Nový život, pořádá krátkodobé misijní cesty. Dnes s ní tedy spolupracuji. Pomáhám mu v jeho práci, vytvářím projekty na pomoc lidem v nouzi. Myslím, že toto je jen začátek mého příběhu s posláním.

Máte nějakou radu?

Už teď si myslím, že je důležité si pamatovat, že když odejdete, nezměníte životy lidí. Je to Bůh a jeho dobrá zpráva, která všechno změní. A my jsme jen poslové a služebníci. Všem, kteří chtějí prožít tuto zkušenost, radím, aby tam šli jako služebníci a hledali radu od svého okolí, od křesťanů, kteří znají poslání, kteří je budou schopni vést. A hlavně neváhejte!

Theo Lombardo


V sekci Poslání >Nejnovější zprávy >