Modlete se za školy před začátkem školního roku

Modlete se za školy před začátkem školního roku

Zatímco se připravuje nový školní rok a rodiče žáků, učitelé i žáci mají četné potíže, sdružení „Matka v modlitbě“ navrhuje připojit se k mezinárodní iniciativě modlitby za školy.

Na začátku této iniciativy byla myšlenka, aby každá škola na světě byla pokryta modlitbou křesťanů, aby ochránila a požehnala nadcházející rok. Iniciativa navržená modlící se matka, mezinárodní sdružení, které sdružuje všechny matky v celosvětovém modlitebním řetězci.

V širším měřítku sdružení zve všechny k přípravě čas požehnání a přímluv 3. září letošního roku 24. září.

A aby se všichni připravili na tento den modlitby, sdružení navrhlo každodenní modlitební cesta abychom speciálně pověřili všechny osoby, které se na zahájení školního roku podílejí: děti, studenty, rodiče, zaměstnance, vedoucí atd.

CPDH (Výbor pro lidskou důstojnost) se k této iniciativě připojuje a zve všechny křesťany, aby se zapojili do tohoto procesu, aby škola mohla čelit výzvám, které před ní stojí.

Další informace: [email protected]

Herveline Urcun

Obrazový kredit: Shutterstock/ MMD Creative

V sekci Mezinárodní >Nejnovější zprávy >