Proč je povzbuzení v křesťanském životě životně důležité?

Proč je povzbuzení v křesťanském životě životně důležité

Dnes se společně podíváme na to, co je důležité žít jako bratři a sestry. K tomu si přečtěme 1. Tesalonickým 5, verš 11: "Povzbuzujte se tedy navzájem a budujte společenství tak, jak to již děláte."

V jiných překladech také mluvíme o povznesení a nabádání. Buďme rychlejší, abychom se navzájem povzbuzovali, nabádali nebo vzdělávali v Církvi s velkým E.

Jsme povoláni k tomu, abychom se navzájem budovali, ne ničili. To druhé zůstává úkolem žalobce, zloděje, toho zlého. Nám nepřísluší se soudit a osočovat jeden druhého. Když říkám „suďte“, myslím tím drby, nepodložená obvinění nebo odrazování.

Bohužel, církev není ušetřena tohoto chování. Potkal jsem tolik lidí, kterým v Církvi ublížili bratři a sestry. Myslím, že pokud je to zmíněno tak jasně, je to proto, že v dějinách církve nepochází ze včerejška.

S ohledem na to se zaměřme na to, co je důležité. Pavel nabádá tesalonické křesťany, aby se navzájem povzbuzovali a budovali. Dnes si tato slova můžeme přivlastnit pro svůj život.

Kdyby každý z nás praktikoval povzbuzování a vzdělávání ve svých sborech, změnili bychom atmosféru a vzájemně se posílili. Všichni potřebujeme povzbuzení. Ať už jde o posun vpřed, nebo o oslavu každého kroku vpřed, nebo o oslavu dosažených věcí.

Vezmeme-li si příklad z dítěte, s povzbuzením půjde dítě dále a to s úsměvem. Dítě postupuje buď tlakem, nebo povzbuzováním. Rozdíl je v tom, že pod tlakem ztrácíte radost a s povzbuzováním se cítíte unášeni.

Povzbuzení buduje toho, kdo je přijímá. Buďme součástí těch, kteří budují své sousedy. Možná si říkáte, že vy sami byste chtěli být nejprve povzbuzeni?

Bible nás učí, že než si budeme nárokovat sami sebe, udělejme pro druhé to, co bychom sami chtěli mít. Kdo by se nechtěl povzbudit? Dělejme druhým to, co bychom rádi dostali pro sebe. Lukáš 6, verš 31:

"Dělej pro druhé, co chceš, aby oni dělali pro tebe." 

Co kdybychom vzali tento verš dne jako příležitost povzbudit lidi kolem nás v Církvi! Jak to udělat ? Zde je několik praktických příkladů:

posílá člověku povzbuzující zprávu. Pozvěte někoho na kávu nebo jídlo tím, že ho povzbudíte v některé oblasti jeho života. Povzbuďte člověka za to, co udělal pro Pána. Sdílejte povzbuzující verš nebo možná i toto video.

Možná máte jiné nápady, které vás napadají, ale rozumíte tomu? Všechno to začíná rozhodnutím být součástí těch křesťanů, kteří povzbuzují, vzdělávají a budují své bližní.

Jsme tělo Kristovo, jsme Jeho Církev, jsme spolu.

Být požehnán!

Darja Reichorová


Nejnovější články >

23. února 2024 Souhrn zpráv

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >