OSN: Padesát milionů lidí v moderním otroctví po celém světě

shutterstock_1253689669.jpg

Moderní otroctví v posledních letech po celém světě pokročilo, zejména kvůli pandemii, přičemž téměř 50 milionů lidí bylo loni nuceno pracovat nebo se oženit, uvedla v pondělí OSN.

OSN chce tuto pohromu vymýtit do roku 2030, ale v loňském roce bylo v situaci moderního otroctví o 10 milionů více lidí, než jsou celosvětové odhady pro rok 2016, podle nejnovější zprávy zveřejněné Mezinárodní organizací práce (ILO) a Mezinárodní organizací pro Migrace (IOM) – dvě agentury OSN – s nevládní organizací Walk Free Foundation.

Z 50 milionů moderních otroků bylo téměř 27,6 milionu lidí vystavených nuceným pracím a 22 milionů lidí, kteří se vzali proti své vůli.

Podle zprávy tvoří ženy a dívky více než dvě třetiny těch, kteří byli nuceni vstoupit do manželství, a téměř čtyři z pěti těch, kteří jsou v situacích komerčního sexuálního vykořisťování. Celkově představují 54 % případů novodobého otroctví.

Pandemie – která způsobila zhoršující se pracovní podmínky a rostoucí zadluženost pracovníků – posílila prameny moderního otroctví ve všech jeho podobách.

Zpráva vysvětluje, že v posledních letech znásobení krizí – pandemie, ale také ozbrojené konflikty a změna klimatu – způsobilo bezprecedentní narušení zaměstnanosti a vzdělávání, prohloubení extrémní chudoby, množení nucené a nebezpečné migrace, explozi případů genderově podmíněného násilí. To vše přispívá ke zvýšení rizika moderního otroctví.

Na celém světě je téměř jeden ze 150 lidí považován za moderního otroka.

Tyto údaje – které pocházejí především z celostátně reprezentativních průzkumů domácností – také naznačují, že situace moderního otroctví nejsou v žádném případě přechodné, ale trvají roky.

Generální ředitel ILO Guy Ryder v tiskové zprávě považuje za „šokující, že se situace moderního otroctví nezlepšuje“ a vyzývá vlády, ale také odbory, organizace zaměstnavatelů, občanskou společnost a obyčejné lidi k boji „toto základní porušení lidských práv“.

Zpráva navrhuje řadu opatření. Patří mezi ně zlepšení a vymáhání pracovněprávních předpisů a inspekcí, ukončení státem nařízené nucené práce, rozšíření sociální ochrany a posílení právní ochrany, včetně zvýšení zákonného věku pro uzavření manželství na 18 let bez výjimky.

V každé zemi

Ženy a děti zůstávají nepřiměřeně zranitelné. Téměř každý osmý nuceně pracující je tedy dítě a více než polovina z nich je obětí komerčního sexuálního vykořisťování.

U migrujících pracovníků je více než třikrát vyšší pravděpodobnost, že budou vystaveni nucené práci, než u dospělých pracovníků, kteří nejsou přistěhovalci.

Antonio Vitorino, generální ředitel IOM, prosí, aby veškerá migrace „byla bezpečná, uspořádaná a pravidelná“.

„Snížení zranitelnosti migrantů vůči nucené práci a obchodování s lidmi závisí především na národní politice a právních rámcích, které respektují, chrání a naplňují lidská práva a základní svobody všech migrantů,“ říká.

Moderní otroctví je přítomno téměř ve všech zemích světa. Více než polovina (52 %) všech případů nucené práce a čtvrtina všech nucených sňatků je v zemích s vyšším středním nebo vysokými příjmy.

Nucené sňatky v posledních letech vzrostly o 6,6 milionu oproti celosvětovému odhadu z roku 2016.

Zpráva také odhaluje, že počet lidí na nucené práci se mezi lety 2,7 a 2016 zvýšil o 2021 milionu, což je nárůst pouze kvůli nucené práci v soukromé ekonomice, a to jak v komerčním sexuálním vykořisťování, tak v jiných sektorech.

Asie a Tichomoří jsou domovem více než poloviny z celkového počtu nuceně pracujících na světě. Zpráva zdůrazňuje zejména to, že různé orgány OSN vyjádřily obavy z nucené práce v Číně, včetně Sin-ťiangu.

V tomto ohledu zpráva zdůrazňuje, že Čína dne 12. srpna uložila ratifikační listiny dvou základních úmluv MOP o nucené práci, což „vytváří nový impuls pro spolupráci s vládou a sociálními partnery za účelem sledování těchto otázky (a) bojovat proti nucené práci“.

Redakční rada (s AFP)


Nejnovější články >

Pochopte SÍLU našich slov! Postavit nebo zničit?

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >