Zeptali jsme se ChatGPT na návrat Ježíše, zjistěte jeho odpověď!

Zeptali jsme se ChatGPT na návrat Ježíše, zjistěte jeho odpověď!

Během léta vás zveme, abyste na webu našli články distribuované v tomto roce. Dnes článek původně vydaný 16.

ChatGPT je program umělé inteligence vytvořený americkou organizací OpenAI v listopadu 2022. Jde o „chatbota“ (virtuálního asistenta), který využívá nové technologie k interakci se svými uživateli s ohromujícími výsledky. Požádali jsme ho, aby napsal článek o Ježíšově návratu. Zjistěte jeho odpověď. 

Zpřístupnění umělé inteligence online ChatGPT konec listopadu znamená skutečný zlom ve srovnání s předchozími technologiemi schopnými generovat texty. Le Parisien dokonce vyvolává „revoluci srovnatelnou se vzhledem počítače“.

Konverzační robot vyvinutý americkou organizací OpenAI funguje jako kočka schopná odpovídat na jednoduché i složité otázky. Nově poskytuje i podněty k zamyšlení. Technologický průlom, který fascinuje stejně jako znepokojuje!

Tento nový nástroj nás zaujal, vytvořili jsme si účet (software je zdarma a je k dispozici všem) a požádali jsme ho o tonapsat článek o Ježíšově návratu. Zde je jeho odpověď:

"Návrat Ježíše, známý také jako Druhý příchod, je pro křesťany jednou z nejvýznamnějších událostí. Podle Bible se Ježíš vrátí na Zemi, aby vládl jako Král všech lidí a národů.

V Písmu je mnoho pasáží, které hovoří o Ježíšově návratu. V dopise apoštola Pavla Tesaloničanům píše:

"Pro nás živé, kteří zůstaneme pro Pánův příchod, nebudeme předcházet mrtvé. Vždyť sám Pán přijde na daný signál, na hlas archanděla, na Boží polnici." dolů z nebe; a mrtví v Kristu budou nejprve vzkříšeni. Potom my, kteří zůstaneme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vstříc Pánu ve vzduchu." (1 Tesalonickým 4-15)

Je důležité poznamenat, že Ježíšův návrat považují křesťané za budoucí událost a neexistuje shoda na přesném datu jeho návratu. Někteří věří, že známky jeho návratu již probíhají, zatímco jiní věří, že je ještě daleko v budoucnosti. Ať tak či onak, křesťané jsou povoláni, aby byli připraveni na jeho návrat tím, že budou žít spravedlivě a sdílet Boží lásku s druhými.

Nakonec je důležité poznamenat, že Ježíšův návrat je věcí víry a že každý má svůj vlastní výklad biblických textů. Je důležité respektovat přesvědčení ostatních."

Camille Westphal Perrier

Obrazový kredit: Shutterstock/ CHUAN CHUAN

V sekci Média >Nejnovější zprávy >