Měsíc Bible: videorecenze obohacujícího měsíce!

Bible a solidarita: červená nit měsíce Bible

V průběhu měsíce března konference, kulaté stoly, setkání a workshopy pokročily v reflexi na téma: Když nás Bible tlačí k druhým. Zpět k bohatým a silným burzám.

Na konci události Měsíc Bible nabízí 12 křesťanských sdružení zapojených do této události, že najdou všechny výměny názorů a reflexí tohoto bohatého a vzrušujícího měsíce. Všechna tato sdružení se zúčastnila čtyř výměn na témata: Jak podporovat solidární povolání? Jak je víra hnací silou solidarity? Dělá nám solidarita dobrý pocit? Co říká Bible o solidaritě? Diskuse, které lze nalézt celé na platformě protestantských rozhlasových stanic.

Kromě těchto představení, Web Měsíce Bible a stránku YouTube Francouzské biblické aliance zpřístupněte všem všechny rozhovory uskutečněné tento měsíc s různými osobnostmi, které byly pozvány k zamyšlení nad tím, co nás Bible o solidaritě stále učí.

Základní videa a programy ke sklízení plodů bohaté akce, která všem připomíná význam Bible v současném světě a vše, co nám ještě může přinést.

 

Psaní.


V kategorii Kultura >Nejnovější zprávy >