Srdcervoucí příběh pronásledované egyptské ženy, která nalezla mír v Ježíši Kristu

Srdceryvný příběh pronásledované Egypťanky, která nalezne mír a víru v Ježíše Krista

Od života poznamenaného konflikty k hledání míru a víry, objevte inspirativní cestu Salwy, pronásledované Egypťanky, která našla světlo ve víře v Ježíše Krista.

Globální křesťanská pomoc nedávno zveřejnila příběh Salwy, Egypťanky, která vyrostla v muslimské rodině, která byla svědkem neustálého konfliktu mezi svými rodiči.

Všechno se však změnilo, když objevila nedalekou křesťanskou rodinu, která žila poklidným a láskyplným životem, a připravila tak půdu pro hluboké zamyšlení.

Během postgraduálního studia se Salwa zabýval výzkumem monoteistických náboženství, srovnával zejména islám a křesťanství. Tehdy se jí dotklo Kristovo dojemné učení o ženách a uvědomila si, že jsou v křesťanské víře ceněny a ctěny.

Přestože Salwě změnil život Kristus, její rodina o její nové víře stále neví. Říká, že kdyby věděli, že je křesťanka, nechali by ji zabít. Pro svou osobní bezpečnost žije odděleně od rodiny a známých.

"Největší výzvou je, že jsem musel opustit celou svou minulost," řekl Salwa Globální křesťanská pomoc.

"Lidé, kteří tam byli, celý můj okruh známých a moje rodina, kvůli mému novému životu s Kristem... mohu být kvůli své víře kdykoli zabit. Ale má víra v Pána Ježíše Krista mi pomáhá vytrvat a rozptyluje ve mně všechen strach."

Navzdory výzvám se Salwa chtěla vdát, ale bála se, že si nikdo nebude chtít vzít konvertitu. Bůh však odpověděl na její modlitby tím, že jí poslal muže víry, který ji povzbuzoval a podporoval. Tváří v tvář všem těžkostem prokázali odvahu tím, že se vzali mimo Egypt, aby se vrátili jako jednotný a silný pár.

"Bůh odpověděl na mé modlitby a otevřel dveře. Poslal dobrého muže, který se mě zastal, povzbudil mě a pomohl mi dát se pokřtít."

Příběh Salwy je svědectvím o neuvěřitelné proměně, kterou může víra v Ježíše Krista přinést do života člověka. Její deprese a úzkost byly nahrazeny klidem a radostí a ona je nekonečně vděčná za pozitivní změnu, kterou v ní Pán provedl.

Salma El Monser

Obrazový kredit: Shutterstock/Sun_Shine

V sekci Perzekuce >Nejnovější zprávy >