Američané v drtivé většině věří ve vzkříšení, ale s nepochopením

Američané v drtivé většině věří ve velikonoční vzkříšení, ale s nepochopením

Většina Američanů věří, že Kristus vstal z mrtvých, podle průzkumu vydaného Lifeway Research před velikonočními svátky. Míra přesvědčení se liší zejména podle geografického rozšíření a podle věku.

Americká společnost je ze sociologického hlediska stále převážně křesťanská, podle 64 % křesťanů včetně dětí studie Pew Research Center z roku 2020, údaj zhruba podobný víře ve vzkříšení, podle průzkum Lifeway Research zveřejněný 5. dubna. 66 % uvedlo, že jde o událost, která se skutečně stala, zatímco 23 % v ni nevěří a 11 % si není jistých.

Toto vyplývá z studie State of Theology, která ukazuje, konkrétněji, že 47 % silně schvaluje tuto víru, 19 % s ní spíše souhlasí, 8 % s ní nesouhlasí více, 15 % silně zpochybňuje. Nejistých je pouze 11 %.

Podíl Američanů, kteří věří ve vzkříšení, je nejvyšší na Středozápadě a na jihu, 70 %, zatímco na severovýchodě je to 60 % a na Západě 62 %. Průzkum také ukazuje, že věková skupina 18–34 let tomu méně pravděpodobně věří (58 %), aniž by se v tomto bodě zmínila přesvědčení ostatních věkových skupin.

Účast na bohoslužbách a vyznání

Bílí evangelikálové a černí protestanti věří ve vzkříšení 90 % a 89 % v tomto pořadí, ve srovnání se 79 % katolíků a 74 % tradičních protestantů. Rozdíl je ale také patrný v návštěvnosti bohoslužeb: Američané, kteří navštěvují alespoň jednu bohoslužbu měsíčně, tomu pravděpodobně uvěří než ti, kteří chodí méně nebo vůbec, 90 % oproti 48 %.

Ne všichni Američané, kteří navštěvují kostel alespoň jednou nebo dvakrát měsíčně, však spojují svou víru ve vzkříšení se svým každodenním životem. Pouze 69 % z nich nesouhlasí s tvrzením, že Bůh se nezajímá o jejich každodenní život, ve srovnání s 49 % těch, kteří tam chodí méně než jednou za měsíc.

Pokud jde o tvrzení, že „Kristus byl velký učitel, ale nebyl Bůh“, je více přijímán černými protestanty (57 %) a katolíky (52 %) než evangelíky (44 %). 54 % evangelikálů to zpochybňuje, proti 31 % Američanů bez evangelického přesvědčení. To naznačuje, že mnozí jsou těmi, kdo oddělují víru ve vzkříšení od víry v Kristovo božství.

Nepochopení křesťanského smyslu vzkříšení

Podle apologety Rebeccy McLaughlinové si mnoho lidí myslí, že jsou křesťané, ale „spojit je s běžným biblickým učením a skutečnou křesťanskou komunitou by bylo skvělým krokem k důvěře v Krista“.

Washington Times kontaktoval pastora a apologeta Jeremiaha Johnstona z Prestonwood Baptist Church v Plano v Texasu ho požádal, aby se k průzkumu vyjádřil. Podle reverenda je nutné „katechizovat [věřící], aby pochopili, že vzkříšení je středem křesťanského vidění světa“.

V rozhovoru pro noviny také biskup Robert Barron z katolické diecéze Winona-Rochester v Minnesotě řekl, že je důležité, aby křesťané vytvořili osobní spojení se vzkříšením:

"Pokud nevíte, co to pro vás znamená, uniká vám smysl. Vzkříšení je dobrá zpráva, protože je Boží odpovědí na hřích a smrt."

Lifeway Research zkoumal 3. ledna 011 5 2022 lidí, chybovost se odhaduje na 1,9 %. Získaná čísla jsou podobná jako v roce 2018 a o dva body nižší než v roce 2014, v roce prvního průzkumu na tyto otázky.

Jean Sarpedon

Obrazový kredit: Shutterstock/Anthony Heflin

V sekci Mezinárodní >Nejnovější zprávy >