Úvodník Camille: biblické úvahy o klimatické spravedlnosti

Zavázat se ke klimatické spravedlnosti je název knihy vydané nakladatelstvím Editions Scriptura Francouzskou protestantskou federací (FPF) v říjnu 2022.

Během léta vás zveme, abyste na webu našli články distribuované v tomto roce. Dnes článek původně vydaný 17.

„Zavázat se ke klimatické spravedlnosti“ je název knihy vydané nakladatelstvím Editions Scriptura Francouzskou protestantskou federací (FPF) v říjnu 2022. 

Podle oficiálního odhadu Organizace spojených národů světová populace od úterý přesáhla 8 miliard, OSN to považuje za „důležitý milník v lidském rozvoji“ a zároveň jako připomínku, uprostřed COP27, „naší sdílené odpovědnosti“. starat se o naši planetu“.

Summit, který skončí zítra, v pátek 18. listopadu, se letos koná v Egyptě na africkém kontinentu, což právě umožňuje zdůraznit význam klimatické spravedlnosti. Jsou to skutečně země Jihu, které patří k nejchudším, které jsou jako první zasaženy dopady změny klimatu, ačkoli na rozdíl od industrializovaných mocností k oteplování naší planety obecně přispěly jen málo.

Tento požadavek na environmentální spravedlnost byl v průběhu let silně potvrzen náboženskými vůdci. Již v roce 1974 shromáždění Světové rady církví (WCC) v Nairobi formulovalo koncept „spravedlivé, participativní a udržitelné“ společnosti. A na COP21 WCC vyzvalo vlády, aby zajistily ochranu nejchudších a nejzranitelnějších před účinky globálního oteplování.

Autořikolektivní práce navrhla FPF na toto hlavní téma naší doby, nabízí z vědeckého inventáře biblické a teologické úvahy k zamyšlení nad konkrétní křesťanskou akcí, ať už na kolektivní, politické nebo osobní úrovni.

V předmluvě prezident FPF François Clavairoly správně píše, že „řádky“ této knihy „vyzývají čtenáře, aby pochopil, co se děje“.

„Nalodili se do něj, jako Noe, který nalodí živé, aby je uchránil před neštěstím, nejen aby mu na okamžik nebo čtyřicet dní unikli, ani aby zapomněli na svět, ale naopak v očekávání návratu na Zemi a přiblížení se k ní. uvědomělejší a zodpovědnější a v konečně utišené netrpělivosti nového začátku umožněno ve jménu dosud nesplněného slibu.

Dílo plné naděje a cest k uchopení budoucnosti. Ani zdaleka nezpůsobuje v lidech pocit viny nebo nepodporuje jakoukoli ekologickou úzkost, ale vyzývá nás křesťany, abychom jednali následováním Krista.

"Tváří v tvář velikosti tohoto úkolu a změnám, které si někdy vyžadují skutečné odříkání, může být pokušení nechat se odradit. Ale musíme jednat. Pamatujme na Boží milost ohledně našeho ‚klimatického hříchu‘, na jeho výzvu stát se aktérem klimatické spravedlnosti a nechme se jím vést."

"Byl jsi dán poznat, ó člověče, co je dobré; a to, co od tebe Pán požaduje, je, abys činil spravedlnost, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem." Micheáš 6:8

Camille Westphal Perrier


Nejnovější články >

Více než polovina obyvatel Náhorního Karabachu našla útočiště v Arménii

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >