Světová evangelikální aliance upozorňuje OSN na ochranu vysídlených osob na Ukrajině

Světová evangelikální aliance upozorňuje OSN na ochranu vysídlených osob na Ukrajině

U příležitosti 53. zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě se Světová evangelikální aliance zapojila do práce zvláštního zpravodaje pro obchodování s lidmi a připomněla naléhavou potřebu chránit lidi vysídlené válkou na Ukrajině.

Od 19. června se v Ženevě scházejí členské státy Organizace spojených národů na 53. zasedání Rady pro lidská práva. Tři týdny, během kterých jednotlivé země zhodnotí lidská práva ve světě a sestaví seznam priorit pro nadcházející měsíce.

U příležitosti tohoto zasedání mohla Světová evangelikální aliance ve spolupráci s World Freedom Network a European Freedom Network promluvit během interaktivního dialogu se zvláštním zpravodajem pro obchodování s lidmi. Tyto interaktivní dialogy jsou jedinečnou příležitostí pro sdružení a nevládní organizace, aby do centra diskusí postavily důležité humanitární a společenské otázky tím, že informovaly o svých zkušenostech v této oblasti.

AEM tak připomnělo svou stálou oddanost službě vysídlenému obyvatelstvu a své působení v Myanmaru nebo v Evropě a zejména z prvních dnů rusko-ukrajinského konfliktu. V obavách o rizika, která tento konflikt představuje pro zranitelné osoby, AEM zdůraznila, jak je vystavuje riziku obchodování s lidmi.

"Vysídlení Ukrajinci potřebují dlouhodobou ochranu a vyzýváme vlády v regionu, aby poskytly způsoby, jak legalizovat migrační status těch, kteří si obnovují život v sousedních zemích nebo dále v zahraničí. Přístup k zaměstnání, vzdělání, péči o děti a bydlení musí také pokračovat vysídlených lidí, včetně těch, kteří se chtějí vrátit domů."

AEM rovněž připomněl členským státům jejich závazky a povinnosti:

"Vyzýváme mezinárodní společenství, aby dodrželo a posílilo svůj závazek poskytovat finanční podporu na ochranu zranitelného obyvatelstva na Ukrajině a v sousedních zemích, stejně jako v dalších regionech, které čelí vysídlení."

Herveline Urcun.

Obrazový kredit: Shutterstock / Martin Dobrý

 

 

 

 


V mezinárodní kategorii >Nejnovější zprávy >