ESLP odsuzuje bulharský stát za pomlouvačnou kampaň proti evangelikálům

Evropský-soud-lidských-práv odsuzuje.png

Evropský soud pro lidská práva (ECHR) zajatý evangelickými protestantskými pastory a sdruženími loni v prosinci bulharský stát odsoudil za nepřiměřené podkopání náboženské svobody. Úřady bránily provádění evangelické bohoslužby tím, že ji očerňovaly v médiích a doporučeních škol.

Rozsudek Evropského soudu se vrátil 13. prosince přichází 14 let po pomlouvačné kampani zahájené bulharskými úřady, která tvrdila, že netradiční křesťané ohrožují národní jednotu, zejména proto, že neuctívají svaté země.

V roce 2008, s blížícími se Velikonocemi pro pravoslavné, obec Burgas v Bulharsku a policie napsaly správcům škol ve městě a žádali učitele, aby varovali děti před různými hnutími, včetně evangelikálů. Oběžník podepsal místostarosta, šéf místní komise pro potírání asociálního chování nezletilých a také policista.

V dopise bylo uvedeno, že magistrát a ministerstvo vnitra „vypracovaly informační zprávu o obnovené činnosti, kterou s blížícími se velikonočními svátky zažívají některé pro [zemi] netradiční křesťanské kulty. Signatáři oběžník odůvodnili rostoucím počtem stížností „rodičů a dětí, kteří jsou obětí chybných informací na toto téma, absence odpovědnosti a kontroly ze strany školy a rodiny“.

Úřady proto požádaly školy, aby dětem vysvětlily, „jak odlišit sekty od tradičního ortodoxního náboženství“.

Světské úřady obviňují věřící ze sektářství ohledně pravoslavné víry

Podle listu letniční, mormonští a svědkové Jehovovi misionáři oklamali obyvatele města tím, že jim nejprve řekli, že jsou pravoslavní, jako oni, a pak tvrdili, že jejich církev je „nejlepší“ a jediná „pravá“.

Řekla, že tito netradiční křesťané čtou Bibli jiným způsobem, že jejich místa uctívání byla obnažena, že věřící zpívají hymny na populární melodie nebo že upadli do transu a mluvili nesouvisle. Krátce před Velikonocemi 2006 prý evangelíci odvysílali film o Kristu a sbírali osobní údaje lidí, kteří se přišli na promítání podívat, aby je zneužili tím, že šli domů nebo jim zavolali.

Městská tisková služba také upozornila média, což vedlo ke zveřejnění článků s názvy jako „Kulty útočí v předvečer Velikonoc“ nebo „Sekty lákají děti na zmrzlinu“. Jednou z nejvíce znepokojujících zpráv vyjádřených v těchto dokumentech je, že netradiční praktiky mohou ohrozit duševní zdraví.

Týden po odeslání tohoto dopisu ministr vnitra vyjádřil svůj nesouhlas.

Poté, co bulharská justice zamítla jejich stížnost, se pastori Živko Tončev a Radoslav Kirjakov v prosinci 2022 obrátili na Evropský soud, který potvrdil jeho judikaturu z roku 2021, podle níž „použití diskvalifikujících výrazů s ohledem na náboženskou komunitu lze analyzovat jako útok“ na náboženská svoboda chráněná článkem 9 Evropské úmluvy o lidských právech.

V roce 2018 to zákon stanovil cizinci nemohou v Bulharsku provádět bohoslužby bez povolení. Text, který vyvolal pobouření mezi náboženskými vůdci a byl pozměněn, aby umožnil cizincům přítomným v zemi po dobu tří až šesti měsíců kázat. Dokument se ve skutečnosti zaměřoval na islamisty, ale konkrétně je nejmenoval.

Jean Sarpedon

Obrazový kredit: Shutterstock/Steve Allen

V sekci Mezinárodní >



Nejnovější zprávy >