„Slyšet Boží hlas“: Duchovní a praktické dílo otce Mustafy Amariho

shutterstock_image-19.jpg

Otec Mustapha Amari je knězem v komunitě Chemin Neuf. Ve své knize „Hearing the Voice of God“, vydané nakladatelstvím Editions Première Partie, zve čtenáře, aby následoval metodu tím, že znovu získá nástroje, které má k rozeznání a naslouchání Božímu hlasu. Duchovní a konkrétní vademecum. 

Otec Mustapha Amari nás zve ve svém díle „Slyšet Boží hlas“, publikovaném v První část vydání, abychom zvážili všechny prostředky, které máme k dispozici, abychom slyšeli Boha a komunikovali s ním, a také abychom vytvořili prostor pro ticho, abychom mohli vstoupit do Jeho přítomnosti.

Ve dvaceti pěti kapitolách tohoto osvětového díla nám přináší zejména třístupňový vzorec pro slyšení Božího hlasu: Recepce, Interpretace, Aplikace. Přijímat to, co nám Bůh sděluje až do konce, vykládat, co nám říká, konkrétně uplatňovat jeho slovo a plnit jeho vůli.

Tato jasná, stručná a ilustrovaná kniha není o nic méně hluboká. V jazyce v souladu s naší hyperpropojenou dobou tak otec Mustapha navrhuje „parametrizovat“ náš „vodící systém spojený s Duchem svatým“ a uvažovat, že „slovo Boží je zdrojem živé vody, kterou musíte nechat proudí“.

Vzhůru srdce a těla

Jeho praktické rady, kromě ticha nebo čtení Bible, jsou četné, jak naslouchat Bohu a posilovat pouto s ním: například naslouchat svému tělu, poslouchat hudbu, více spát, vyhýbat se nezdravému jídlu, budovat duchovní svaly posilováním paměti, dozvědět se o proroctví pomocí cvičení inspirovaného bajkami La Fontaine nebo dokonce „hledat na internetu nebo
Youtube kázání [...] z různých církví a různých proudů“, abychom vzdělali naše srdce.

S nádhernou otevřeností a velkou přehledností v našem životě plném hluku a starostí obnovují tato duchovní cvičení žánr iniciovaný Ignácem z Loyoly, dnes poněkud zastaralý. Právě tím, že se otec Mustapha dostane na dosah malých i velkých, dokáže získat čtenáře, aby postupoval na cestě Boží, přičemž má na paměti, že duchovní život je neustálý pokrok.

Tato první kniha kněze komunity Chemin Neuf je úspěšná díky svému komunikačnímu nadšení, jasnosti, jednoduchosti a účinnosti jeho metody naslouchání Božímu hlasu a jeho sdílení v době, kdy je tolik potřeba být poslouchán a slyšet.

Eric Coursodon


Nejnovější články >

Nikaragua: Úřady blokují církevní bankovní účty

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >