V Číně je zakázaný domácí kostel vypleněn policií

křesťanská čína

Organizace ChinaAid odsuzuje skutečnost, že „kdykoli se křesťané odmítnou zaregistrovat u ateistické vlády, komunistická strana s nimi zachází jako se zvířaty“.

V Zhongxing, provincii Henan v Číně, byl vyrabován domácí kostel orgány činnými v trestním řízení.

„Kdykoli se křesťané odmítnou zaregistrovat u ateistické vlády, komunistická strana s nimi zachází jako se zvířaty,“ naříká ChinaAid na své facebookové stránce „Policie provincie Henan použila nálepku ‚nelegální organizace‘ ke zničení budovy křesťanské církve Zhongxing“.

Organizace pro pronásledované křesťany v Číně vysvětluje, že „do kostela bylo zasláno oznámení o zákazu a na přední dveře byla připevněna pečeť“.

Rozhodl o tom úřad pro občanské záležitosti okresu Jinshui, který říká, že církev není oficiálně uznána jako společenská organizace. Církev je tedy podle § 35 Řádu o registraci a správě právnických osob zakázána. Policie proto byla oprávněna ničit majetek a odcizit věci osobní potřeby.

MC
 


V sekci Perzekuce >Nejnovější zprávy >