COP27: výzva k solidaritě a modlitbě

Untitled-design-4.png

27. konference stran o změně klimatu (COP 27) se bude konat v Egyptě od 6. do 18. listopadu 2022. Tato konference má důležité výzvy, a to jak z hlediska životního prostředí, tak z humanitárního hlediska. Při této příležitosti A Rocha a SEL zahajují výzvu k solidaritě a mobilizaci v modlitbě.

Současná změna klimatu má vážné důsledky pro nejzranitelnější obyvatelstvo, zejména pro ty v subsaharské Africe. Ti totiž neúměrně trpí důsledky globálního oteplování, i když jsou za něj nejméně zodpovědní, zejména proto, že jsou na rozdíl od nejbohatších zemí nejmenšími producenty skleníkových plynů. Podle studie z roku 2019 zveřejněné v Nature Climate Change nejbohatších 0,5 % na planetě emituje více než 50 % nejchudších.

Nejchudších 50 % jsou však také těmi, kteří jsou nejvíce postiženi změnou klimatu. Chudí mají také méně prostředků na obranu, protože jim často chybí pojištění, aby se ochránili před škodami způsobenými povodněmi nebo suchem.

Aby byly vyslyšeny hlasy těch, kteří jsou vůči změně klimatu nejzranitelnější, a aby byla požadována opatření úměrná výzvám, V Rocha a SALT (protestantské sdružení pro mezinárodní solidaritu) spoluautorem, s podporou CNEF, výzva prezidentovi republiky a ministrům odpovědným za energetickou transformaci a změnu klimatu.

Vyzvěte u příležitosti COP27 k solidaritě ve prospěch zemí nejzranitelnějších vůči ekologické krizi.

Vyzýváme také k mobilizaci k modlitbám v neděli 13. listopadu ve všech kostelích. Najdete zde seznam modlitebních témat. Velvyslanci A Rochy a delegáti SEL, mobilizovaní pro tuto příležitost, budou sdílet tato témata v církvích ve Francii. Pokud byste se chtěli zúčastnit síťových akcí plánovaných na 13. listopadu, neváhejte kontaktovat SEL nebo koordinátorku ambasadorů A Rocha Yoannu Rigotto.

David alonso, ředitel komunikace SEL a Marie Pfundová, manažer komunikace společnosti Rocha

V Rocha je členem kolektivu ASAH.


Nejnovější články >

Souhrn novinek z 9. června 2023

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >