Jak smrt jeho syna přivedla rockera Nicka Cavea zpět ke křesťanské víře

Jak smrt jeho syna přivedla rockera Nicka Cavea zpět ke křesťanské víře

Ti, kteří Nicka Cavea neznají, mohou mít na mysli píseň „Red Right Hand“ z ústřední melodie seriálu „Peaky Blinders“ v podání skupiny „Nick Cave and The Bad Seeds“. Zpěvák, kterému život zkřížila brutální smrt členů jeho rodiny, se na své cestě za bouřlivým životem prezentuje jako vášnivý čtenář Bible.

Obrázek: Nick Cave s reverendem Rowanem Williamsem, bývalým arcibiskupem z Canterbury v čele rozhovoru mezi těmito dvěma muži, který zveřejnil Sunday Times Magazine 4. března, a který Premiérové ​​křesťanství poskytlo přehled. Setkání v sakristii kostela v centru Londýna je setkáním muže s trýznivou minulostí, který během sedmi let ztratil dva své syny, prvního v roce 2015 a druhého v září 2022.

Rozhovor je ten, který poskytuje muž v pátrání, a proto nevidí zájem své otázky skrývat. Všestranný umělec, který vyrůstal a zpíval jako ministrant v anglikánské katedrále Nejsvětější Trojice ve Wangarattě v Austrálii, měl cestu poznamenanou násilím a závislostmi poté, co ve věku 21 let ztratil otce při dopravní nehodě. Povstání zakořenilo tam, kde chyběly základy, na které by se bylo možné spolehnout. Po posvátných zpěvech následovaly koncerty, které se staly titulky rvaček s veřejností do té míry, že on a jeho hudebníci byli nazýváni „nejnásilnější skupinou Británie“.

Od přitažlivosti ke Starému zákonu k zájmu o Krista

Písně, které napsal, však obsahovaly narážky na Bibli, mluvily o zhýralosti a zatracení. Tento čtenář Bible byl poté přitahován násilím v příbězích Starého zákona:

„Měl jsem rostoucí zájem o násilnou literaturu spojenou s anonymním smyslem pro božství ve věcech a v mých necelých dvaceti letech Starý zákon promluvil k té části mého já, která se posmívala, posmívala se a plivala na svět. »

V roce 1988 si jeho píseň „The Mercy Seat“ vzala záminku historie odsouzení k trestu smrti. formulovat otázku zákona ve Starém zákoně a otázku milosti vtělené Kristem.

Když se v 1990. letech začal stále více zajímat o Nový zákon, byl vyzván, aby přispěl úvodem k evangeliu podle Marka. Cave četl tuto knihu poté, co mu vikář poradil, aby si dal pauzu ve čtení Starého zákona. Bylo to zjevení, vysvětluje:

„Kristus, který vychází z Marka a prochází nebezpečnými událostmi svého života, měl v sobě zvučnou intenzitu, které jsem nemohl odolat. »

V této prezentaci tohoto evangelia říká:

„Věřil jsem v Boha, ale také jsem věřil, že Bůh je zlý. »

Náhodná smrt jeho syna Artura ve věku 15 let před osmi lety ho vede k opěvování jeho smutku z pocitu opuštěnosti. Text písně „Sluneční les“ z roku 2019 je o „muži jménem Ježíš“, který slíbil, že rozsvítí noc. Cave je zarmoucen pomyšlením na svou osamělost pod hvězdami, které „mrkají jedna po druhé“. Ale právě uprostřed těchto nářků se během psaní knihy „Faith, Hope & Carnage“ objevuje rozvinutější víra. Tato kniha mi „umožnila dát dohromady rozptýlené fragmenty mých myšlenek o náboženství,“ vysvětlil Williams.Po přečtení této knihy se rozhodl vrátit do církve.

I když se neoznačuje za křesťana kvůli své nedůvěře v konotace, které tento termín může mít, říká, že v církvi nachází útočiště, kde může pociťovat a vyjádřit svou bolest a své pochybnosti, i když dobře i svůj zármutek. je stále silnější se ztrátou dalších blízkých, jako byla jeho matka v roce 2020 a jeho nejstarší syn loni ve věku 31 let.

Cave se stará o ostatní a osobně odpovídá těm, kteří mu píší na jeho stránce theredhandfiles.com a žádají o radu nebo se podělí o své problémy. Píše tedy Claire, že je stejně jako ona v rozpacích z organizovaného náboženství, ale že si myslí, že církev, kterou navštěvuje, mu „nabízí trvalou strukturu, která může obsahovat [jeho] nedůvěru a [jeho] víru zároveň. »

Jean Sarpedon

Kreditní obrázek: Creative Commons / Wikimedia 


V kategorii Lidé >Nejnovější zprávy >