Kolik lidí bude zítra? Nové projekce OSN

shutterstock_536340229.jpg

V roce 2030 bude mít planeta pravděpodobně 8,5 miliardy obyvatel a v roce 10 téměř 2050 miliard, oproti dnešním 7,9 miliardám.

Tyto údaje jsou převzaty z projekce světové populace které OSN právě zveřejnila. Odpovídají průměrnému scénáři, ve kterém plodnost – což je dnes ve světě v průměru 2,3 ​​dítěte na ženu a rok od roku se snižuje – nadále klesá a dosáhne 2,1 dítěte v roce 2050 a poté 1,8 v roce 2100.

Za předpokladu, že plodnost klesá méně rychle a bude nakonec o 0,5 dítěte vyšší, populace by v roce 10,5 dosáhla 2050 miliardy (vysoký scénář). Pokud by se snižoval rychleji, aby dosáhl 0,5 dítěte níže, populace by dosáhla pouze 8,9 miliardy (nízký scénář).

Obrázek 1. Vývoj světové populace od roku 1900 a projekce do roku 2100

Gilles Pison podle údajů OSN, CC BY

Rozšíření projekcí povede k 10,4 miliardám obyvatel v roce 2100 ve středním scénáři a 15 a 7 miliardám ve scénáři vysoké a nízké úrovně, jak ukazuje obrázek 1 protější.

Revize směrem nahoru pro Indii, revize směrem dolů pro Čínu a Afriku

Tyto nové projekce nahrazují ty, které byly zveřejněny před dvěma lety. V závislosti na zemi nebo regionu byly výpočty revidovány směrem nahoru nebo dolů.

V průměrném scénáři je tedy údaj oznámený pro Indii v roce 2100 o 83 milionů vyšší (o 6 % více) než údaj oznámený 2019 projekce. Na druhou stranu v Číně je to o 294 milionů méně (o 28 % méně). Totéž platí pro Afriku jako celek, jejíž populace se podle oznámení v roce 2100 snížila o 363 milionů (o 8 % méně).

Pro planetu jako celek se revize směrem nahoru a dolů vzájemně kompenzují, ale pouze částečně. Snížení převládá a světový úhrn, stále ve středním scénáři, je oznámen v roce 2050 o 48 milionů méně než v předchozích projekcích (-0,5 %) a v roce 2100 o 520 milionů méně (-5 %).

Organizace spojených národů tak každé dva až tři roky reviduje své populační projekce a stejně jako u těch nejnovějších se změny ve srovnání s projekcemi zveřejněnými o dva roky dříve zdají mírné. Ale nashromážděné během několika desetiletí jsou významné.

Velmi odlišné projekce než před 40 lety

Bylo to v roce 1981, kdy Organizace spojených národů zveřejnila první populační projekce do roku 2100. Poté oznámila, že v roce 10,5 bude na planetě podle průměrného scénáře 2100 miliardy lidských bytostí. Nejnovější projekce zveřejněné v červenci 2022 v předpovídat o 0,1 miliardy méně.

Při sledování za 41 let je tedy revize směrem dolů, jako ta, která probíhala mezi lety 2019 a 2022. Pokud je však součet o něco nižší, skutečná změna spočívá v rozdělení podle kontinentů: Asie, 5,9 miliardy obyvatel v roce 2100 podle zveřejněných projekcí v roce 1981, má v tomto horizontu pouze 4,7 v těch zveřejněných v roce 2022 (o 20 % méně). Revize je také směrem dolů a ještě více pro Latinskou Ameriku: 647 milionů v roce 2100 namísto 1187 (o 47 % méně). Naopak Afrika, 2,2 miliardy obyvatel v roce 2100 podle projekcí z roku 1981, má téměř dvojnásobek, 3,9 miliardy, oproti těm, které byly zveřejněny v roce 2022.

Obrázek 2: Porovnání populačních projekcí publikovaných v roce 1981 a v roce 2022

Gilles Pison podle údajů OSN, CC BY

Úmrtnost poklesla více, než se očekávalo

Populace země se mění vlivem plodnosti a úmrtnosti. Svou roli hraje také migrace, ale v mnoha zemích v menší míře a její účinek je v globálním měřítku nulový. Předpovědi o úmrtnosti a plodnosti mají proto nejsilnější vliv na projekce.

Pokud jde o úmrtnost, klesla rychleji, než si před 40 lety představovala, zejména u dětí, což vedlo k rychlejšímu růstu. Epidemie AIDS se v té době rozhodně nepředpokládala. Afrika, nejvíce postižený kontinent, zaplatila za tuto chorobu velkou cenu. Nadměrná úmrtnost, kterou způsobila, však trvala jen chvíli, protože průměrná délka života se v posledních letech začala relativně rychle zvyšovat. Nakonec nadměrná úmrtnost na AIDS stěží ovlivnila demografickou vitalitu Afriky.

Změny v předpokladech, které nakonec při revizi projekcí nejvíce vážily, se týkají plodnosti.

Výměna generací?

Před téměř 40 lety předpokládala OSN průměrnou míru plodnosti téměř 2,1 dítěte na ženu ve všech zemích světa.

V těch, kde byla pod touto hranicí, jako ve většině průmyslových zemí, by se měla postupně zvyšovat na 2,1, a poté tam zůstat, jakmile této úrovně dosáhne. V zemích, kde byla plodnost vyšší, měla klesnout na 2,1 dítěte a poté tam zůstat.

[Téměř 70 000 čtenářů důvěřuje zpravodaji The Conversation, aby lépe porozuměl hlavním světovým problémům. Přihlaste se ještě dnes.]

Tato prahová hodnota odpovídá výměna generací – každý pár je nahrazen v průměru dvěma dětmi, které se samy stanou dospělými – a zvolit to jako úroveň konvergence znamenalo předpokládat případnou stabilizaci světové populace i všech jejích dílčích regionů . Proto v projekcích z roku 1981 tvar plošiny, kterou nakonec získá populační křivka každého regionu nebo země, po skončení růstové fáze (obrázek 2).

Ve skutečnosti byl vývoj plodnosti odlišný a předpoklady musely být revidovány, aby zohledňovaly několik překvapení.

Překvapení vývoje plodnosti

První překvapení je, že plodnost zůstala v mnoha průmyslových zemích výrazně pod 2,1 dítěte. A mnoho zemí Jihu se připojilo k zemím Severu v nízké plodnosti. Organizace spojených národů proto opustila svou hypotézu o dlouhodobé konvergenci na úrovni 2,1 dítěte pro konvergenci pod 1,85 dítěte, jak je vidět na obrázku 3 níže. Populační křivky pak téměř všude nabývají zvonovitého tvaru: po dosažení maxima se populace začíná snižovat (viz obrázek 2 výše).

Obrázek 3: Trendy plodnosti podle regionů světa od roku 1950 do roku 2020 a projekce do roku 2100 (střední scénář)

Gilles Pison podle údajů OSN, CC BY

Druhé překvapení, před 30 až 40 lety, průzkumy odhalily, že plodnost začala v mnoha asijských a latinskoamerických zemích klesat velmi rychle, rychleji než se očekávalo. Výsledkem je, že OSN výrazně snížila své demografické projekce pro tyto kontinenty.

Třetí a novější překvapení přišlo z intertropické Afriky: očekává se, že její plodnost poklesne později než v Asii a Latinské Americe, kvůli jejímu zpoždění v socioekonomickém vývoji. Představili jsme si však jednoduché zpoždění v čase, kdy plodnost klesala podobným tempem, jaké se předpokládalo u ostatních regionů na jihu, jakmile pokles začal.

To se stalo v severní Africe a jižní Africe, ale ne v tropické Africe. V tomto regionu zde dochází k poklesu plodnosti, i když již dnes začal. pomalejší, než se očekávalo. Z toho vyplývá nárůst projekcí pro Afriku, která by v roce 2100 mohla obsahovat více než jednoho obyvatele planety ze tří.

Tato čísla jsou prognózy a budoucnost zjevně není napsána. Zůstává, že demografické projekce jsou relativně spolehlivé, pokud jde o oznámení velikosti populace v krátkodobém horizontu; to znamená pro demografa příštích 10, 20 nebo 30 let. Pokud jde o vzdálenější projekce, nepochybně se dočkají nových revizí podle překvapení, která pro nás budoucnost chystá.

Gilles PisonAntropolog a demograf, profesor Národního přírodovědného muzea a spolupracovník výzkumného ústavu INED, Národní přírodní muzeum (MNHN)

Tento článek je publikován z Konverzace pod licencí Creative Commons. Čístpůvodní článek.

Obrazový kredit: Shutterstock.com/blvdone


Nejnovější články >

Souhrn novinek za 26. května 2023

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >