57 lidí bylo pokřtěno v jezeře v Německu

shutterstock_1215762568.jpg

V neděli 26. června bylo jedenácti pastory pokřtěno 57 lidí v jezeře v Norderstedtu, městě severně od Hamburku v Německu.

Několik evangelických luteránských církví slavilo v neděli 26. června velký křest na břehu Stadtparksee v Norderstedtu v Německu za přítomnosti 500 věřících.

„Asi jsme se dotkli citlivé struny,“ říká pastor Bernd Neitzel z evangelicko-luteránské farnosti v Emauzích. obrazová média. Vysvětluje, že nečekal, že akce přiláká tolik lidí.

Po „slavnostní“ bohoslužbě bylo jedenácti pastory pokřtěno 57 lidí ve věku od tří měsíců do 57 let. Někteří zůstali na pláži a byli postříkáni vodou z jezera, zatímco jiní stáli uprostřed vln, uvádí Bernd Neitzel.

Camille Westphal Perrier

Obrazový kredit: Shutterstock.com/smiley27

Nejnovější články >

Souhrn novinek z 9. června 2023

Ikona hodin s šedým obrysem

Nejnovější zprávy >