31 meditací pro „šťastné stárnutí“ od pastora Paula Calzady

31-meditací-pro-22Stárnutí-šťastně22-pastor-Paul-Calzada.png

Vidět, jak stárnout, je pro mnohé zdrojem úzkosti. Pastor Paul Calzada ve své knize „Aging Happy“ nabízí čtenářům jiný přístup ke stárnutí a zve je, aby se zamysleli nad bohatstvím a duchovní hloubkou, kterou přináší plynutí času. 

„Tato kniha je souhrnem lekcí, které jsem se naučil za 58 let služby Bohu a lidem. Lekce, které mi pomáhají žít plnohodnotné a klidné stáří,“ píše pastor Paul Calzada v předmluvě ke své nové knize „Vieillirhappy“, vydané v První část vydání.

V této malé sbírce meditací plných moudrosti nás pastor nabádá, abychom se na fakt stárnutí podívali novým způsobem a připomíná, že pokud je pro mnoho našich současníků „nevyhnutelným zlem“, Bible to považuje za požehnání pro věřícího. . Především vyzývá čtenáře, aby se znovu zaměřil na to podstatné, aby mohl růst v přítomnosti Ježíše, jediného klíče ke skutečnému štěstí!

V průběhu 31 myšlenek, vždy doprovázených jedním nebo více verši, vyvolává různá témata, jako je vědět, jak se zbavit nejistoty, lépe porozumět hodnotě času, mít více moudrosti nebo dokonce představu smrti, která ztrácí na svém sílu tváří v tvář naději na věčnost...

Paul Calzada s hloubkou a pokorou vede čtenáře tímto obdobím života a odhaluje nám celou jeho krásu.

Výzva k získání klidu tváří v tvář plynoucímu času upřeným zrakem na Otce, ke čtení v každém věku!

Camille Westphal Perrier


V sekci Kultura >Nejnovější zprávy >