1 ze 7 pronásledovaných křesťanů: Vatikán připomíná OSN, že náboženská svoboda je „jednou z minimálních podmínek pro důstojný způsob života“

1 ze 7 křesťanů je pronásledován Vatikán připomíná OSN, že náboženská svoboda je jednou z minimálních podmínek pro důstojný způsob života

Stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN hovořil o náboženské svobodě v Ženevě na 52. zasedání Rady pro lidská práva.

Arcibiskup Fortunatus Nwachukwu, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, hovořil o pronásledovaných křesťanech u příležitosti 52. zasedání Rady pro lidská práva, které právě probíhá v Ženevě.

Vyjádřil politování nad „situací mnoha jednotlivců a komunit, které trpí pronásledováním kvůli svému náboženskému přesvědčení“, přičemž uvedl, že každý sedmý křesťan dnes trpí pronásledováním a že přibližně třetina světové populace žije v podmínkách omezené náboženské svobody.

Ten, který byl právě papežem jmenován sekretářem dikasterie pro evangelizaci, rovněž odsoudil zesílení represivních opatření a zneužívání náboženských menšin v mnoha zemích světa. "Věřícím je často upíráno právo vyjadřovat a praktikovat svou víru, i když to neohrožuje veřejnou bezpečnost nebo neporušuje práva jiných skupin nebo jednotlivců," uvedl v poznámkách převzatých z Vatikánské zprávy.

"V rostoucím počtu zemí jsme svědky uvalování různých forem cenzury, které omezují možnost veřejně a politicky vyjadřovat své přesvědčení, pod záminkou vyhnout se urážení citlivosti druhých." (...) Ztrácíme hodně prostoru pro zdravý dialog a dokonce i pro veřejný diskurz. Jak se tento prostor zmenšuje, naše schopnost vyjadřovat základní právo na svobodu náboženského vyznání, jakož i svobodu myšlení a svědomí, které jsou rovněž nezbytným předpokladem pro dosažení míru a budování spravedlivé společnosti , také ubývá.“

Jeho závěr se zaměřil na povinnost zemí chránit náboženskou svobodu a náboženskou svobodu označil za „jeden z minimálních požadavků na důstojný způsob života“.

MC

Obrazový kredit: Shutterstock/ Pxl.store

V sekci Perzekuce >



Nejnovější zprávy >