Novinky dne >

NOVINKY DNE (35)

Souhrn novinek z 8. prosince 2023

Objevte souhrn 5 novinek zveřejněných na webu InfoChrétienne tento pátek 8. prosince. Dobrý způsob, jak mít globální vizi toho, co se děje ve světě, zejména v křesťanské sféře.

Nastíněná šedá ikona hodin

Celosvětově >

Proč je na Mayotte tolik dětí mimo školu?

Proč je na Mayotte tolik dětí mimo školu?

Mayotte je nejmladší departement ve Francii. Podle odhadů INSEE obývá Mayotte k 310. lednu 000 přibližně 1 2023 obyvatel; průměrný věk je 23 let ve srovnání s 41 lety v kontinentální Francii; více než 60 % populace Mahorese.

Nastíněná šedá ikona hodin

Pronásledování >


Společnost >


Kultura >


Sport >


Kostel >


Spiritualita >

Modlete se za vysvobození z duchovních ran

Modlete se za vysvobození z duchovních ran

Při několika příležitostech Ježíš mluví o nádeních, kteří špatně zacházejí s Pánovým stádem (Jan 10). Apoštol Pavel oznamuje, že z pastýřů efezské církve povstanou krutí vlci, kteří neušetří stádo (Sk 20).

Nastíněná šedá ikona hodin
pojďme se modlit_delivrance_závislost

Modlete se za vysvobození ze závislosti

Mnozí z těch, kteří se účastní Modlitby každý den, se se mnou dělí o závislosti, kterým by rádi unikli. Zde je jedno z těchto svědectví: "Velmi trpím závislostí, kterou jsou cigarety..."

Nastíněná šedá ikona hodin

Klima >


Lidé >


Věda >


Dnešní novinka >

NOVINKY DNE (35)

Souhrn novinek z 8. prosince 2023

Objevte souhrn 5 novinek zveřejněných na webu InfoChrétienne tento pátek 8. prosince. Dobrý způsob, jak mít globální vizi toho, co se děje ve světě, zejména v křesťanské sféře.

Nastíněná šedá ikona hodin
NOVINKY DNE (34)

Souhrn novinek z 7. prosince 2023

Objevte souhrn 5 novinek zveřejněných na webu InfoChrétienne tento čtvrtek 7. prosince. Dobrý způsob, jak mít globální vizi toho, co se děje ve světě, zejména v křesťanské sféře.

Nastíněná šedá ikona hodin
NOVINKY DNE (33)

Souhrn novinek z 6. prosince 2023

Objevte souhrn 5 novinek zveřejněných na webu InfoChrétienne tuto středu 6. prosince. Dobrý způsob, jak mít globální vizi toho, co se děje ve světě, zejména v křesťanské sféře.

Nastíněná šedá ikona hodin
NOVINKY DNE (11)

Souhrn novinek z 5. prosince 2023

Objevte souhrn 5 novinek zveřejněných na webu InfoChrétienne toto úterý 5. prosince. Dobrý způsob, jak mít globální vizi toho, co se děje ve světě, zejména v křesťanské sféře.

Nastíněná šedá ikona hodin

Média >


Modlitba >


Média >

Etika >

Vyvolení >

Zadání >

Užijte si >

Zdraví >

Věda >

Mezinárodní>


Pronásledování >